۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸

در هفته منتهی به اول دی ماه ثبت شد

بازده مثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مصطفی هادی دخت، کارشناس ارزش‌گذاری، مشاور سرمایه¬گذاری تأمین سرمایه نوین
بازده مثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بررسی عملکرد ۴۱ صندوق سرمایه¬گذاری در هفته منتهی به اول دی ماه نشان می¬دهد که متوسط بازده صندوق‌ها ۳.۳۸ درصد بوده است. ۸ صندوق بازده بیشتری از شاخص کسب کرده‌اند.

در مدت زمان مذکور، صندوق سپهر آتی خوارزمی با کسب بازده ۶.۵۸ درصد پربازده­ترین صندوق بوده است. این صندوق ۷۵ درصد از سرمایه ۶۲۰ میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۸ درصد در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها و ۷ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است.  صندوق مشترک یکم سامان با کسب بازده ۵.۳۴ درصد، دومین صندوق با بیشترین بازدهی است. این صندوق ۱۵ درصد از سرمایه ۲۴۱ میلیارد ریالی خود را در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۱۴ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، ۱۳ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۸ درصد در صنعت ساخت محصولات فلزی، ۸ درصد در صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی و ۳۲ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر نیز با کسب بازده ۵.۲۷ درصد سومین صندوق با بیشترین بازدهی است. این صندوق ۱۴ درصد از سرمایه ۴۱۷ میلیارد ریالی خود را در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، ۱۳ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۹ درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۹ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۹ درصد در صنعت محصولات شیمیایی و ۳۱ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است.

از طرف دیگر، صندوق مشترک پویا نیز با کسب بازده ۰.۸۳ درصد کم‌بازده‌ترین صندوق بوده است. این صندوق ۲۱ درصد از سرمایه ۵۳۸ میلیارد ریالی خود را در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۹ درصد در صنعت فلزات اساسی، ۸ درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، ۷ درصد در صنعت محصولات شیمیایی و ۱۴ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان با کسب بازده ۱.۱۳ درصد در مکان دوم صندوق‌های کم‌بازده قرار گرفته است. این صندوق ۱۵ درصد از سرمایه ۲۰۸ میلیارد ریالی خود را در صنعت سیمان، آهک و گچ، ۱۵ درصد در صنعت زراعت و خدمات وابسته، ۱۱ درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۱۰ درصد در صنعت اطلاعات و ارتباطات، ۸ درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و ۲۱ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق یکم اکسیر فارابی با کسب بازده ۱.۷۴ درصدی در مکان سوم صندوق‌های کم‌بازده بوده است. این صندوق ۱۵ درصد از سرمایه ۱۴۱۳ میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، ۱۱ درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۷ درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، ۷ درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۶ درصد در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، و ۴۰ درصد در سایر صنایع سرمایه‌گذاری کرده است.

صندوق‌های با بیشترین بازده

صندوق

عمر

تعداد واحد

NAV

بازده

سپهر آتی خوارزمی

      ۱,۳۳۷

  ۲۴۲,۰۷۴

    ۲,۵۶۳,۳۵۰

۶.۵۸%

مشترک یکم سامان

      ۳,۱۰۷

۳۰,۱۶۲

    ۸,۰۲۱,۳۸۳

۵.۳۴%

همیان سپهر

      ۱,۹۷۴

  ۱۳۸,۳۳۴

    ۳,۰۱۷,۸۹۹

۵.۲۷%

ارزش کاوان آینده

      ۳,۸۷۳

۴۶,۷۶۳

  ۳۰,۶۹۱,۳۲۳

۵.۱۴%

مشترک نوین پایدار

      ۳,۵۶۸

 ۱۵,۶۰۸

  ۲۱,۴۳۲,۳۰۵

۵.۰۴%

صندوق‌های با کمترین بازده

صندوق

عمر

تعداد واحد

NAV

بازده

مشترک پویا

      ۴,۲۹۱

  ۱۰,۹۳۶

  ۴۹,۰۹۳,۰۱۱

۰.۸۳%

اندیشه خبرگان سهام

      ۱,۶۸۱

  ۴۶,۹۱۷

    ۴,۴۴۸,۲۱۱

۱.۱۳%

یکم اکسیر فارابی

      ۳,۶۸۳

 ۳۶,۲۴۳

  ۳۹,۰۱۳,۳۱۰

۱.۷۴%

مشترک افق

      ۲,۱۵۶

 ۷۳,۸۸۱

    ۳,۳۸۶,۶۴۴

۱.۹۶%

ذوب آهن نوویرا

      ۱,۹۷۹

  ۱۲۱,۸۹۴

    ۴,۹۹۰,۰۲۶

۲.۰۹%

کد خبر 410907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =