چکیده عملکرد "فولاد، خودرو، خساپا"+ ۲۹ شرکت با نوسان ۳۶۵۰ تا ۸۷ درصدی

فولادمبارکه، ایران خودرو، سایپا و ۲۹ شرکت دیگر اقدام به انتشار گزارش عملکرد فروردین و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل با رشد ۳۶۵۰ درصدی تا افت ۸۷ درصدی درآمد کردند.

به گزارش صدای بورس، به نقل از بورس پرس، ا اتمام نخستین ماه سال شرکت های بورسی و فرابورسی فولاد مبارکه، ایران خودرو، سایپا و 29 شرکت دیگرهم اقدام به انتشار گزارش عملکرد فروردین و مقایسه با دوره مشابه سال قبل کردند که با جهش 3650 درصدی تا افت 87 درصدی درآمد همراه بود.

فولاد مبارکه

"فولاد" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 2.3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81 درصد رشد داشته است.

ایران خودرو

"خودرو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 455.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افت داشته است.

سایپا

"خساپا" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 350.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افت داشته است.

زامیاد

"خزامیا" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 43.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است.

پارس خودرو

"خپارس" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 28.7 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 87 درصد افت داشته است.

پتروشیمی غدیر

"شغدیر" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 28.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افت داشته است.

پتروشیمی جم

"جم" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی زاگرس

"زاگرس" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 754.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است.

فولاد خوزستان

"فخوز" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.1 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 174 درصد رشد داشته است.

فولاد امیرکبیر کاشان

"فجر" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 59.7 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 326 درصد رشد داشته است.

فولاد هرمزگان جنوب

"هرمز" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 471.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 236 درصد رشد داشته است.

چادرملو

"کچاد" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 681.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107 درصد رشد داشته است.

ارتباطات سیار ایران

"همراه" در دوره یک ماهه مبلغ 1.2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است.

تولید فیبر ایران

"چفیبر" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ یک میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 173 درصد رشد داشته است.

سیمان اصفهان

"سصفها" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 3.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افت داشته است.

آهن و فولاد ارفع

"ارفع" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 160.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 درصد رشد داشته است.

ملی سرب و روی

"فسرب" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 21.6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 294 درصد رشد داشته است.

سرامیک اردکان

"کسرا" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 402 درصد رشد داشته است.

صنایع آذراب

"فاذر" در دوره یک ماهه مبلغ 8.5 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افت داشته است.

سبحان انکولوژی

"دسانکو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 13.6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 309 درصد رشد داشته است.

پارس دارو

"دپارس" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 20.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 235 درصد رشد داشته  است.

صنایع شیمیایی سینا

"شسینا" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 5.5 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 665 درصد رشد داشته است.

نساجی بروجرد

"نبروج" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 4.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1263 درصد رشد داشته است.

سرما آفرین

"لسرما" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 3.7 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 245 درصد رشد داشته است.

آلومراد

"فمراد" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2840 درصد رشد داشته است.

فرآورده های نسوز آذر

"کاذر" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 15 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 346 درصد رشد داشته است.

پارس الکتریک

"لپارس" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 814.3 میلیون تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 386 درصد رشد داشته است.

کاشی حافظ

"کحافظ" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 489 درصد رشد داشته است.

نوش مازندران

"غنوش" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.5 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 463 درصد رشد داشته است.

معدنی دماوند

"کدما" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 147.9 میلیون تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 348 درصد رشد داشته است.

توکا رنگ فولاد سپاهان

"شتوکا" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 4.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 502 درصد رشد داشته است.

تکنو تار

"تکنو" در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 37.5 میلیون تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3650 درصد رشد داشته است.

کد خبر 405782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =