تفسیر تابلوهای چراغ راهنمایی جدید

طبقه‌بندی ناشران اوراق بهادار بین تابلوهای بازار پایه در زمان درج، بر عهده کمیته درج است. به این ترتیب ناشرانی که در دوره مورد رسیدگی حائز معیارهای ذیل بوده در تابلوی «پایه زرد» درج می‌شوند؛ بر این اساس، مجموع روزهای تاخیر در ارائه اطلاعات مطابق با « دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان» نباید بیش از ۱۰۰ روز شود.

طبقه‌بندی ناشران اوراق بهادار بین تابلوهای بازار پایه در زمان درج، بر عهده کمیته درج است. به این ترتیب ناشرانی که در دوره مورد رسیدگی حائز معیارهای ذیل بوده در تابلوی «پایه زرد» درج می‌شوند؛ بر این اساس، مجموع روزهای تاخیر در ارائه اطلاعات مطابق با « دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان» نباید بیش از ۱۰۰ روز شود. دفعات عدم ارائه صورت‌های مالی مطابق با دستورالعمل مزبور، نباید بیش از ۲مرتبه شود. همچنین ناشر باید حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده ارائه کند. از سوی دیگر ناشرانی که حائز حداقل یکی از معیارهای زیر از جمله در دوره مورد رسیدگی حائز شرایط تابلوی «پایه زرد» یا تابلوی «پایه قرمز» نباشند، یا اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به هر یک از صورت‌های مالی شرکت اصلی یا تلفیقی گروه از نوع عدم اظهارنظر یا اظهار نظر مردود باشد، در تابلوی «پایه نارنجی» درج می‌شوند. بر اساس این گزارش، مطابق با دستورالعمل جدید در رده‌بندی تابلوی «قرمز» نیز حداقل یکی از معیارهای زیر برای ناشر درنظر گرفته خواهد شد.

 امکان بازنگری در طبقه‌بندی ناشران

رای بدوی یا قطعی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی ناشر صادر شده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده یا مراجع قضایی رأی به انحلال ناشر داده باشند یا اینکه ناشر در سررسید دوره‌های رسیدگی حداقل سه سال مالی متوالی صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه نکرده باشد. در این‌صورت ناشر در تابلوی «قرمز» معامله خواهد شد. همچنین در دستورالعمل مزبور عنوان شده که بازنگری در طبقه‌بندی ناشران بین تابلوهای بازار پایه به واسطه نحوه ارائه صورت‌های مالی، دو مرتبه در سال در پایان مرداد ماه و دی ماه هر سال توسط کمیته درج صورت می‌پذیرد. در سایر موارد، تغییر طبقه‌بندی بلافاصله صورت خواهد گرفت.

 

  • شماره ۲۹۴ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۵
کد خبر 404906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =