اطلاعیه دوم عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی

بورس انرژی در آستانه سومین نوبت عرضه محموله نفت خام سبک ایران در یکشنبه هفته آینده اطلاعیه عرضه جدیدی را با تغییراتی نسبت به قبل منتشر کرده است.

به گزارش صدای بورس به نقل از فارس، پس از معامله موفقیت آمیز محموله 280 هزار بشکه‌ای نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی هفته آینده نیز محموله دیگری از مجموع یک میلیون بشکه ای نفت خام عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران روانه میز فروش این بازار می‌شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت کارگزاری خبرگان سهام تعداد 700 هزار بشکه نفت خام سبک به قیمت پایه 76.29 دلار و با نرخ سنا مطابق با پرمیموم دلاری مکانیزم مصوب هیات مدیره بورس انرژی در ساعت 14 و 30 دقیقه روز یکشنبه 20 آبانماه 1397 در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه خواهد کرد.

بر اساس اطلاعیه اول عرضه نفت خام ،قیمت پایه اعلام شده برای هر بشکه از نفت خام سبک ایران 79.15 دلار عنوان شده بود.

در حالی اطلاعیه عرضه جدید نفت خام منتشر شده که کارگزار عرضه کننده این محموله ،احتمال تغییرات بیشتر در این اطلاعیه را محتمل دانسته و گفته است:« مهلت تسویه 50 روزه خریدار برای تسویه بخش ارزی به 60 روز افزایش یافته است.»

 محل تحویل 700 هزار بشکه نفت خام سبک  ایران ، فوب جزیره خارک و یا عملیات کشتی به کشتی (STS) عنوان شده است.

حداقل حجم قابل خرید (LOT )یا واحد پایه تخصیص و همچنین حداقل خرید جهت کشف نرخ، معادل  35 هزار بشکه با نوسان عملیاتی (خطای مجازتحویل) 10 ±درصد در یک محموله تعیین شده است.

بر اساس مفاد مندرج در اطلاعیه عرضه، خریداران می‌توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله‌های بزرگ‌تر اقدام نمایند.

نکته حائز اهمیت اینکه مقصد حمل و فروش نفت خام سبک خریداری شده آزاد می‌باشد و صادرات به تمام کشورها (به جزسرزمین اشغالی فلسطین) مجاز است.

صرفاً متقاضیان خریدی می‌توانند نسبت به ارائه سفارش خرید اقدام نمایند که قبل از زمان عرضه، معادل ریالی 10 درصد ارزش سفارش بر مبنای قیمت و شرایط مندرج در بخش (ب) اطلاعیه عرضه را به حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نمایند.

خرید توسط کلیه شرکت‌های داخلی و خارجی، فاقد محدودیت است و ارائه حداقل اطلاعات خریدار شامل شماره تلفن شرکت- نام و شماره تلفن نماینده خریدار-ایمیل رسمی- فکس - شماره ثبت- آدرس- کد اقتصادی - شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص حقوقی خارجی الزامی است.

در شرایط شرکت در معامله نیز آمده است:متقاضیان شرکت در معامله، می‌بایست حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه، معادل ریالی 10 درصد ارزش سفارش که به شرح زیر محاسبه می‌شود را به حساب اعلامی شرکت سمات واریز نمایند.

قیمت پایه هر بشکه نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران به ارز دلار اعلام می‌شود و برابر با متوسط قیمت برنت (BWave )روزانه در 10 روز کاری بین المللی پیاپی منتهی به 2 روز تقویمی قبل از انتشار اطلاعیه عرضه با لحاظ نمودن اختلاف (دلتا) مندرج در OSP برای بازار مدیترانه در ماه متناظر با تاریخ انتشار اطلاعیه عرضه خواهد بود. بدیهی است متقاضیان باید در روز عرضه بر روی قیمت پایه مندرج در این بند رقابت نمایند.

ماخذ قیمتی(Quotation )نفت خام برنت (BWave ) روزانه در کلیه مراحل قیمت گذاری، قیمت منتشره برای نفت خام مذکور، مربوط به اولین ماه (نزدیک‌ترین ماه درنشریه Platt’s Crude Oil Marketwireاست.)

نرخ تسعیر هر دلار جهت واریز پیش پرداخت معامله بر مبنای میانگین روزانه خرید و فروش اعلامی در سامانه سنا (اسکناس)، 2 روز کاری قبل از تاریخ انتشار این اطلاعیه عرضه می‌باشد.

در صورت در دسترس نبودن سامانه سنا مرجع جایگزین متعاقباً اعلم خواهد شد.

همچنین قیمت مندرج در بند 1.1 صرفاً برای پرداخت 10 %ریالی جهت شرکت در معامله بوده و قیمت نهایی برای فروش، برابر قیمت نهایی (final P ) مندرج در صورت حساب موقت است.

دوره تحویل کالا در بازه 20 آذرماه تا 20 دی ماه تعیین شده و خریدار حداکثر تا 10 روز تقویمی پس از تاریخ عرضه (انجام معامله) مهلت خواهد داشت کشتی خود که واجد کلیه شرایط و استانداردهای لزم به شرح GTC پیوست برای بارگیری و حمل محموله می‌باشد، را به واحد عملیات نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران معرفی نماید.

واحد مذکور ظرف 2 روز کاری پس از معرفی کشتی از سوی خریدار، نسبت به بررسی و در صورت مطابقت با شرایط فوق الذکر، تأیید و نسبت به اعلم آن به خریدار اقدام خواهد نمود.

در صورت عدم تائید کشتی در مهلت مقرر 2 روزه توسط شرکت ملی نفت ایران، خریدار حداکثر 10 روز تقویمی دیگر مهلت دارد تا نسبت به معرفی کشتی جایگزین اقدام نموده و متعاقباً، امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ظرف 2 روز کاری پس از معرفی کشتی از سوی خریدار، نسبت به بررسی و در صورت مطابقت با شرایط فوق الذکر،تائید و نسبت به اعلم آن به خریدار اقدام خواهد نمود.

در صورت عدم معرفی کشتی در مهلت مقرر یا عدم تأیید کشتی‌های معرفی شده در مهلت 10 روزه دوم، این موضوع به منزله عدم تمایل و یا عدم توانایی خریدار برای برداشت محموله تلقی شده و قرارداد با اعلم رسمی شرکت ملی نفت ایران به شرکت سمات فسخ خواهد شد و معادل 5 درصد ارزش کل معامله از محل 10 %پیش پرداخت خریدار، به شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت سمات پرداخت خواهد شد و تمام کارمزدهای مصوب مطابق مقررات بورس بر عهده خریدار خواهد بود.

پس از تأیید کشتی معرفی شده خریدار، توسط واحد عملیات نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، خریدار می‌بایست حداکثر تا 5 روز تقویمی پس از آن، دورهای 5 روزه جهت برداشت، متناظر با دوره تحویل اعلام شده در بند 1 این بخش را به همراه شماره قراردادهای خرید به واحد مذکور اعلام نماید در صورت درخواست تجمیع قراردادهای خریداری شده دوره 5 روزه می‌بایست متناظر با دوره تحویل در اولین قرارداد باشد.

واحد عملیات نفت خام امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران حداکثر تا 2 روز کاری ، دوره سه روزه قطعی بارگیری را به خریدار اطلع خواهد داد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به دوره اعلامی نخواهد داشت.

 تحویل محموله معامله شده با اندازه‌ی کمتر از 350 هزار بشکه، صرفاً از طریق عملیات کشتی به کشتی (STS )و همچنین تعیین نحوه تحویل محمولت معامله شده با اندازه بیشتر از 350 هزار بشکه از اسکله خارک و یا از طریق عملیات کشتی به کشتی (STS )در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

نحوه و شرایط جهت تحویل از طریق عملیات کشتی به کشتی (STS )در پیوست یک آورده شده است. همچنین کلیه هزینه‌ها و عوارض بندری از اسکله خارک به عهده خریدار است.

شیوه تسویه معامله به صورت شرایطی بوده، بابت 20 %ارزش معامله به صورت ریالی و 80 %ارزش معامله به صورت ارزی است که تسویه بخش ریالی به صورت نقدی و بخش ارزی به صورت اعتباری است.

بر اساس مفاد مندرج در بند 1 بخش (ب)، معادل ریالی 10 درصد ارزش سفارش بصورت نقدی حداکثر تا 2 ساعت قبل از شروع عرضه و مابقی تا 20 %صورتحساب موقت (بخش ریالی) بر اساس مفاد مندرج در بندهای 2.1و 3.1 بخش (د) به صورت نقدی به حساب شرکت سمات واریز خواهد شد. خریدار موظف است همزمان با واریز بخش ریالی صورتحساب موقت، کارمزدهای مصوب طبق مقررات بورس را نیز به حساب اعلمی از سوی شرکت سمات واریز نماید.

در صورت تعلق سود بانکی به مبالغ ریالی واریزی توسط خریدار (طبق مقررات بانک) پس از تسویه نهایی ارزش کل معامله و کسر کارمزدها، سود متعلقه قابل پرداخت به خریدار خواهد بود.

علوه بر مبالغ ریالی فوق، خریدار موظف است پس از صدور صورت حساب موقت و بر اساس بند 3،1 بخش (د)، به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب (125 درصد کل 80 %بخش ارزی ارزش معامله)، ضمانت نامه بانکی ریالی تعهد پرداخت معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید. بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران عبارت‌اند از: پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، سپه، صادرات، ملت، ملی.

بر اساس مفاد مندرج در شرایط تحویل کال، پس از اعلم دوره سه روزه قطعی بارگیری به خریدار، امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران قیمت نهایی محموله(P final ) را 10 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری بر اساس فرمول ذیل تعیین می‌نماید.

(P oil l /P oil s( * P c = P final

final P : قیمت نهایی بر حسب دلر که صورت حساب‌های موقت و نهایی بر مبنای آن صادر می‌شود.

Pc : قیمت معامله شده در بورس بر حسب دلار آمریکا

l oil P : متوسط قیمت نفتخام برنت 5 روز کاری بینالمللی منتهی به 1 روز تقویمی قبل از صدور صورتحساب موقت

s oil P : متوسط قیمت نفتخام برنت 5 روز کاری بین المللی منتهی به 1 روز تقویمی قبل از تاریخ صدور این اطلاعیه عرضه

تبصره : قیمت مبنا در زمان عرضه و در زمان صورت حساب موقت و نهایی برابر صفر است. قیمت تسویه موقت و نهایی (final P )صرفاً با احتساب قیمت کشف شده در روز معامله (Pc )تعدیل و محاسبه می‌شود.

بر این اساس امور مالی شرکت ملی نفت ایران موظف است 10 روز کاری پیش از اولین روز دوره بارگیری، صورتحساب موقت را به صورت 20 %ریالی و80 % ارزی، بر مبنای قیمت نهایی محموله(final P )و نرخ تسعیر ارز بر مبنای میانگین روزانه نرخ خرید و فروش اعلامی در سامانه سنا (اسکناس) که توسط شرکت بورس انرژی ایران اعلم می‌شود، صادر و به کارگزار فروشنده جهت ارائه به کارگزار خریدار و شرکت سمات اعلم نماید. روز مرجع برای محاسبه میانگین مذکور، 2 روز کاریپیش از تاریخ صدور صورت حساب موقت می‌باشد.

خریدار موظف است حداکثر تا 2 روز کاری (تا پایان ساعت کاری در ایران) قبل از اولین روز دوره سه روزه بارگیری بر اساس ارزش ریالی و ارزی مندرج در صورت حساب موقت صادره، اقدام به تسویه بخش ریالی صورت حساب به نفع شرکت سمات نماید و همچنین به میزان 125 درصد باقیمانده صورتحساب (125 درصد کل بخش ارزی ارزش معامله) بر اساس نرخ تسعیر مندرج در صورتحساب موقت، ضمانتنامه بانکی معتبر ریالی تعهد پرداخت با سررسید حداقل 120 روز قابل تمدید با دفعات (در قالب اعلامی شرکت سمات)، از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران به ذینفعی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید.

کد خبر 399176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =