اعلام طبقه بندی جدید شرکت‌ها در بورس

براساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده و شرایط مندرج در مواد ۱۲ الی ۱۵ دستورالعمل پذیرش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه در تابلوها و بازارها طبقه بندی شدند.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از ایبِنا، طوبی دهقانی مدیر امور ناشران گفت:  بر اساس این طبقه بندی جدید شرکت های سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت)، تراکتورسازی ایران (تایرا)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، مس شهید باهنر (فباهنر) از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شدند.

وی افزود: شرکت های همکاران سیستم (سیستم)، داده پردازی ایران (مداران)، لیزینگ ایران (وایران)، لیزینگ غدیر (ولغدر)، آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)، چرخشگر (خچرخش)، ایرکا پارت صنعت (خکار)، باما (کاما)، سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی) از تابلوی بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول منتقل شدند.

مدیر ناشران تصریح کرد: پس از اعمال این تغییرات، از مجموع ۳۲۵ شرکت پذیرفته شده در بورس؛ ۶۷ شرکت در تابلوی اصلی بازار اول، ۶۰ شرکت در تابلوی فرعی بازار اول و ۱۹۸ شرکت در بازار دوم بورس حضور دارند.

دهقانی خاطر نشان کرد: براساس ماده ۱۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادر در بورس و اوراق بهادار تهران، بورس موظف است براساس آخرین اطلاعات، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.

روزهای معاملاتی شرکت از ۷۵ درصد متوسط روزهای معاملاتی شرکتهای تابلوی اصلی در سال منتهی به تیرماه کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با ۶۸ درصد می باشد.

بدون احتساب معاملات عمده، نسبت سهام معامله شده به کل سهام ثبت شده شرکت، از ۷۵ درصد متوسط این نسبت در تابلوی اصلی بازار اول کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با ۱۰ درصد می باشد.

امتیاز شفافیت اطلاعاتی حداقل معادل ۷۵ درصد متوسط امتیاز محاسبه شده برای شرکت های تابلوی اصلی بازار اول باشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با ۵۷ درصد می باشد.

وی ادامه داد: همچنین، براساس ماده ۱۳ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و اوراق بهادار تهران، بورس موظف است براساس آخرین اطلاعات، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در بازار دوم گذشته باشد.

روزهای معاملاتی شرکت از ۷۵ درصد متوسط روزهای معاملاتی شرکت های تابلوی فرعی در سال منتهی به تیرماه کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با ۶۶ درصد می باشد.

بدون احتساب معاملات عمده، نسبت سهام معامله شده به کل سهام ثبت شده شرکت، از ۷۵ درصد متوسط این نسبت در تابلوی فرعی بازار اول کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با ۲۰ درصد می باشد.

امتیاز شفافیت اطلاعاتی حداقل معادل ۷۵ درصد متوسط امتیاز محاسبه شده برای شرکت های تابلوی فرعی بازار اول باشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر ۱۳۹۷ برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با ۵۶ درصد می باشد.

وی در پایان تاکید کرد: به تمامی شرکت هایی که مشمول تنزل به تابلو یا بازار پایین تر بوده اند طبق تبصره مواد ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل پذیرش، یک سال مهلت تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸داده شد تا با انجام اقداماتی مثل بازارگردانی سهام و گزارشگری به موقع، شرایط لازم برای ابقا در تابلوی حاضر را احراز نمایند.

کد خبر 394784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =