افزایش ۲۶ درصدی سود هر سهم “رانفور”

شرکت خدمات انفورماتیک که معاملات آن در بازار اول بورس پیگیری می‌شود، سود هر سهم در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ را معادل ۲۸۸۶ ریال اعلام کرد.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از ایبِنا، شرکت خدمات انفورماتیک با نماد "رانفور" با سرمایه ۲.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در دوره مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۲۸۸۶ ریال اعلام کرد که با افزایش ۲۶ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

افزایش ۲۳ درصدی درآمدهای عملیاتی "رانفور"

بر اساس شفاف‌سازی "رانفور" «درآمدهای عملیاتی» این شرکت بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده معادل ۱۴.۰۶۲.۹۲۰  میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ افزایش ۲۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) عملیاتی» شرکت خدمات انفورماتیک در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ برابر با ۸.۲۰۴.۳۵۲  میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۸ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش ۲۶ درصدی «سود (زیان) خالص» شرکت خدمات انفورماتیک

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» این شرکت در دوره یادشده معادل ۸.۹۵۸.۶۴۲  میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی همراه شده است. درحالی‌که «سود (زیان) خالص» شرکت خدمات انفورماتیک در دوره یادشده معادل ۸.۰۷۹.۸۵۹ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی را رقم‌زده است.

افزایش ۳۴ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» "رانفور'

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ صورت سود و زیان "رانفور"، «سود (زیان) انباشته ابتدای دورهِ»  معادل ۱۰.۸۱۱.۸۱۴  میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» در دوره یادشده معادل ۱۴.۹۷۱.۷۰۹ میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ افزایش ۳۸ را درصدی را تجربه کرده است.

افزایش ۱۲۳ درصدی «سود قابل تخصیص» شرکت خدمات انفورماتیک

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» شرکت خدمات انفورماتیک بر اساس صورت‌های مالی یک‌ساله منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ حسابرسی نشده معادل ۱۴.۹۷۱.۷۰۹ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۳۸ درصدی مواجه شده است.

اطلاعات ترازنامه "رانفور"

افزایش ۱۸ درصدی موجودی نقد شرکت خدمات انفورماتیک

همچنین بر اساس اطلاعات یک سال منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ ترازنامه شرکت خدمات انفورماتیک با نماد "رانفور" که با سرمایه ۲.۸۰۰.۰۰۰میلیون ریال در بازار اول بورس فعال است. «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به میزان ۳۳۷.۰۸۰ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۱۸ درصدی همراه بوده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "رانفور" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۱۶.۰۶۳.۴۷۱ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال ۹۵ با افزایش ۳۳ درصدی روبرو بوده است.

افزایش ۲۷ درصدی دارایی‌های ثابت مشهود “رانفور”

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۱۲ منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱۵۴.۳۸۷  میلیون ریال است که به نسبت پایان سال ۹۵ با افزایش ۲۸ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۲۷ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ در این دوره به ۴.۵۵۷.۷۷ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت خدمات انفورماتیک در دوره مذکور برابر با ۲۳.۵۴۱.۲۶۰  میلیون ریال است که به نسبت پایان سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی مواجه شده است.

بدهی‌ها

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» این شرکت معادل ۴.۸۶۳.۶۳۴ میلیون ریال که با افزایش ۱۵ درصدی به نسبت ۱۲ ماه سال ۹۵ همراه بوده است. همچنین «جمع بدهی‌های» شرکت خدمات انفورماتیک به نسبت پایان سال گذشته با افزایش ۱۶ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ به ۵.۴۸۹.۵۵۱  میلیون ریال رسید.

سرمایه شرکت

افزون بر این، در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت خدمات انفورماتیک بدون تغییر برابر ۲.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده است. همچنین «اندوخته قانونی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ نیز بدون تغییر به نسبت پایان سال گذشته معادل ۲۸۰.۰۰۰ میلیون ریال در اطلاعات مالی این شرکت موجود است.

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» شرکت خدمات انفورماتیک در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱۸.۰۵۱.۷۰۹ ۸ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است.

کد خبر 392392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =