بانک ها در محاصره زیان و افت سودآوری

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از دستور بانک مرکزی مبنی بر تدوین صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری (IFRS) با چالش جدیدی مواجه شدند و وضعیت سودآوری آن ها دستخوش تغییرات اساسی شد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از دستور بانک مرکزی مبنی بر تدوین صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابداری (IFRS) با چالش جدیدی مواجه شدند و وضعیت سودآوری آن ها دستخوش تغییرات اساسی شد؛ تا بدان جا که اغلب بانک های فعال در بازار سرمایه همچون صادرات، تجارت، ایران زمین، پارسیان و دی متاثر از دستورالعمل بانک مرکزی تعدیل منفی سود را به اهالی بازار سرمایه اعلام کردند و از سودآوری به زیان دهی رسیدند. در نهایت موانع بوجود آمده سبب شد تا بانک ها برای مدتی از تابلوی بورس دور بمانند، غیبتی که بیش از دو سال به طول انجامید.

در این شرایط، همین موضوع سبب شد تا بانک ها با تاخیر چند ماهه مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی 95 را از بانک مرکزی دریافت کنند مجامعی که با اعترضات گسترده سهامداران ناشی از نارضایتی آن ها از وضعیت سودآوری بانک ها و تنش های متعدد برگزار شد.

شوک "وبصادر"، "وتجارت" و "وبملت" به سهامداران

در اولین گام بانک های صادرات، ملت و تجارت صورت های مالی خود را حاکی از افت قابل توجه سود متتشر کردند و شوک عجیبی را به اهالی بازار سرمایه بویژه سهامداران بانک های مذکور وارد کردند. بدین ترتیب بانک صادرات ایران در شرایطی که اولین بودجه سال مالی 95 را با برآورد 160 ریال سود تدوین کرده بود، پس از اعمال دستورالعمل بانک مرکزی در دوره عملکرد شش ماهه نخست همان سال مبلغ 309 ریال زیان پیش بینی کرد. "وبصادر" در نهایت فعالیت خود در سال مالی 95 را با شناسایی 186 ریال زیان پایان داد.

 بر این اساس، بانک صادرات ایران در حالی چندی پیش به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران برای سال مالی 95 نشست که عایدی برای سهامدارانش نداشت. در این بین، در جریان برگزاری این نشست مدیر عامل جدید "وبصادر" نوید بهبود سودآوری این بانک را به سهامدارانش داد، اما همچنان بازگشایی نماد را تا سه ماهه ابتدایی سال آینده چندان محتمل ندانست.

روند زیان دهی بانک صادرات ایران در سال جاری نیز تداوم یافت تا بدان جا که این بانک برای سال مالی جاری 245 ریال زیان برآورد کرد و در دوره عملکرد 9 ماهه امسال نیز 525 ریال زیان محقق ساخت.

در گام بعدی بانک تجارت نیز تعدیل منفی سود را اعلام کرد و اولین سود برآوردی سال مالی 95 به مبلغ 167 ریال را بر اساس عملکرد میاندوره ای به زیان 93 ریالی تغییر داد و در نهایت در پایان سال مالی گذشته مبلغ 66 ریال زیان شناسایی کرد. بر این اساس، بانک تجارت که نماد معاملاتی آن 29 تیر ماه 95 جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران متوقف شده بود، پس از هفت ماه توقف نماد در تاریخ 13 بهمن ماه سال گذشته با افت قیمتی به تابلوی معاملات بورس بازگشت.

علاوه بر این، "وتجارت" برای سال مالی جاری 268 ریال زیان پیش بینی کرد و امسال نیز سهامدارانش را از کسب سود بی نصیب گذاشت.

اگرچه بانک ملت همچون سایر بانک ها پس از استانداردسازی صورت های مالی خود تعدیل منفی را رقم زد، اما همچنان فعالیت های "وبملت" در مسیر سودآوری باقی ماند. چراکه، بانک ملت که برای سال مالی 95 تحقق سود 501 ریالی را وعده داده بود، گزارش جدیدش را پس از اعمال تغییراتی به 60 ریال سود تعدیل داد. بانک ملت در دوره عملکرد 9 ماهه سال مالی جاری 76 ریال سود بدست آورد و نیمی از بودجه برآوردی را پوشش داد.

انتشار صورت های مالی "دی" دقایقی قبل از برگزاری مجمع

در این شرایط اما، قطار تعدیل منفی سود بانک ها به بانک دی هم رسید؛ چرا که در حالی مجمع بانک دی جهت تصویب صورت های مالی سال مالی 95 طی 19 اسفند ماه جاری برگزار شد که این بانک دقایقی قبل از برگزاری این نشست گزارش عملکرد 12 ماهه سال مالی 95 را روانه کدال کرد و در شرایطی که پیشتر در اولین بودجه سال مالی 95 تحقق سود 275 ریالی را به سهامدارانش وعده داده بود، مبلغ 2.109 ریال زیان به ازای هر سهم برای دوره عملکرد 12 ماهه سال مالی 95 شناسایی کرد و این امر نارضایتی سهامداران متضرر "دی" را دوچندان کرد.

مدیران ارشد بانک دی نیز در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران بازگشایی نماد معاملاتی "دی" را که از 29 تیرماه 95 از تابلوی معاملات بورس دور مانده، تا پایان امسال محتمل ندانستند و بازگشایی این بانک فرابورسی را به سال آینده موکول کردند. بر این اساس، سهامداران بانک دی نه تنها در مجمع عمومی عادی سود نقدی عایدشان نشد، بلکه همچنان سرمایه آن ها بلوکه شده باقی ماند.

 

تعدیل منفی سود85 درصدی بانک پارسیان

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان در شرایطی در دوره عملکرد 12 ماهه سال مالی 95 مبلغ 18 ریال سود بدست آورد که سود برآوردی 120 ریالی را به سهامدارانش وعده داده بود؛ بدین ترتیب تعدیل منفی 85 درصدی سود را اعلام کرد. به هر حال مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پارسیان برای سال مالی مذکور در تاریخ 16 بهمن ماه امسال برگزار شد و تقسیم سود نقدی دو ریالی میان سهامداران بانک پارسیان به تصویب رسید.

در این شرایط، بانک پارسیان به تعدیل اطلاعات مالی سال 95 بسنده نکرد و طی هفته گذشته نامه افشای اطلاعاتی را روی سامانه کدال منتشر کرد که حاکی از سقوط این بانک به ورطه زیان دهی بود. چراکه بانک پارسیان برای سال مالی جاری سود 51 ریالی را به 20 ریال زیان تعدیل داد و سهامدارانش را برای کسب سود نقدی در مجمع عمومی عادی مایوس کرد.

انتقال نماد به بازار پایه پیامد زیاندهی بانک ایران زمین

در نهایت بانک ایران زمین در پایان فعالیت های یک ساله منتهی به 30  اسفند ماه 95 مبلغ 15 ریال زیان کسب کرد و در حالی که "وزمین" با سرمایه 4.000.000 میلیون ریال زیان انباشته به مبلغ 2.976.869 میلیون ریال را در صورت های مالی خود ثبت کرده، به تابلوی "ب" بازار پایه فرابورس منتقل شد تا تبعات وضعیت اسف بار سودآوری آن بر روند معاملات آن در بازار سرمایه اعمال شود و سهامداران با اطلاع از افت سودآوری آن اقدام به سرمایه گذاری در این بانک کنند.

نام شرکت

اولین سود برآوردی سال مالی 95 *

سود 12 ماهه 95 **

درصد تغییر ** به *

صادرات

160

(186)

---

تجارت

167

66

(101)

ملت

501

60

(441)

دی

275

 (2.109)

---

پارسیان

120

18

85

ایران زمین

 

(15)

---

 

 

سهامداران از عملکرد بانک ها ناامید شدند

بر اساس اطلاعات موجود، سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز همچون بانک های نامبرده حال و روز خوشی ندارند و متاثر از شرایط سودآوری و عملیاتی خود نه تنها سرمایه سهامدارانشان را بلوکه کرده اند، بلکه در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران نیز ارمغانی برای سرمایه گذاران ندارند. آنچنان که برخی از بانک ها همچنان در گیر و دار برگزاری مجمع عمومی مانده اند و برخی از آن ها درگیر انجام اقدامات لازم جهت بازگشایی نماد هستند که در بین آن ها بانک صادرات رکوردار توقف نماد است.

از سوی دیگر بانک ها در شرایطی در گرداب زیان گرفتار شده اند که امید آن می رفت تا در پی گشایش روابط بین المللی کشور ناشی از اجرای طرح برجام فصل تازه ای از رشد سودآوری بانک رقم خورد و از این رو به نظر می رسد نزول بانک ها در مسیر سودآوری متاثر از اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و استاندارسازی صورت های مالی علامت سوال بزرگی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

شهربانو جمشیدی؛ خبرنگار

 

کد خبر 391879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =