بررسی رابطه متغیرهای  کلان اقتصادی و شاخص   بازده نقدی سهام در بورس

سیدحسین سجادی - حسن فرازمند -‌هاشم علی صوفی/ هفته‌نامه بورس: تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی، انجام شده است.

در این تحقیق، داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1377-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون‌برداری با وقفه‌های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است.

 

آزمون ریشه‌ واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته نشان داد که متغیر نرخ رشد نقدینگی در سطح و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه‌ اول پایا هستند. نتایج آزمون هم‌جمعی نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی است. رابطه بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی و با نرخ تورم، رابطه‌ مثبت است. ضمن این که معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی، در سطح اطمینان نود درصد رد شد.

 

  • شماره ۲۴۰ هفته نامه بورس - صفحه۱۶
کد خبر 391813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =