۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷
"مفاخر" در مسیر کاهش سودآوری

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی که پیشتر بودجه سال مالی جاری خود را با برآورد سود خالص به مبلغ ۴۱.۱۴۰ میلیون ریال تدوین کرده بود، در گزارش جدیدش با افت ۸۱ درصدی مبلغ ۷.۶۶۵ میلیون ریال سود خالص برآورد کرد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، پرویز مقدسی، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در خصوص تغییرات اعمالی بر بودجه "مفاخر" عنوان کرد: پیرو آخرین بودجه اعلامی بر اساس عملکرد شش ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری درآمد فروش 722.812، سود عملیاتی 117.872 و سود خالص به مبلغ 41.140 میلیون ریال برآورد شده بود که بر اساس آن سود هر سهم برآوردی 242 ریال اعلام شده است. حال آنکه، ارقام متغیرهای مذکور به ترتیب 610.000 ، 90.891 و 7.665 میلیون ریال تعدیل می شود و در نهایت سود هر سهم حدود 45 ریـال پیش بینی می شود.

 وی کاهش فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خـدمات شـرکت را به دلیل نوسات نرخ ارز و کاهش تقاضای خرید محصولات، عدم حصول نتیجه برخی مـذاکرات در رابطه بـا عقـد قراردادهاي جدیـد جهت فروش محصولات همچون تجهیزات بانکی، تجهیزات کامپیوتري و دوربین برشمرد

علاوه بر این، افت درآمد حاصل از ارائه خدمات ناشی از تجمیع و جمع آوري برخی شعبـات بانکی همچون بانک صادرات سبب کاهش میزان درآمـد حاصل از ارائه خـدمات شده است.

 این مقام مسئول کاهش سایر درآمد عملیاتی را یکی دیگر از عوامل موثر بر تعدیل سود "مفاخر" اعلام کرد و در این خصوص افزود: سایر درآمـدهاي عملیاتی از مبلغ 6.000 میلیون ریال به 2.900 میلیون ریـال کاهش یافته است. این امر بـه دلیل کاهش تعـداد شعبات سبب کاهش در تعـداد مصـرف باطري شده که این امر در سـرفصل مواد مسـتقیم مصـرفی کاملا مشـهود است. آنچنان که از 46.000  میلیون ریـال به 41.778 میلیون ریـال کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در خاتمه به کاهش خالص سایر درآمدهاي غیرعملیاتی اشاره کرد و گفت: از دیگر عوامل موثر بر کاهش سود این مجموعه کاهش سود شـرکت هاي زیر مجموعه به شمار می رود.

کد خبر 391806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =