۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
تعدیل منفی ۲۳ درصدی "دماوند"

شرکت تولید نیروی برق دماوند در گزارش جدید خود دلایل موثر بر تعدیل منفی را تشریح کرد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، "دماوند" که پیشتر در گزارش قبلی سود خالص به مبلغ 3.671.115 میلیون ریال را پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید با افت 23 درصدی مبلغ 2.808.306 میلیون ریال سود خالص برآورد کرد.

در این شرایط، جمال الدین عزیزی، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق دماوند عوامل موثر بر این رویداد را توضیح داد.

این مقام مسئول در نامه توضیحاتش عنوان کرد: پیش بینی افزایش نرخ برق مورد انتظار این شـرکت در حالی در بودجه اولیه به اسـتناد قانون پنج ساله پنجم جمهوري اسـلامی برآورد شده که تاکنون در این خصص اقدام نشده است. از این رو، با توجه به این موضوع افزایش پیش بینی جدید مبلغ فروش مربوط به تعدیل بهاي فروش ناشـی از اعتراضات به قیمت ها در بازار رقم شده است.

مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق دماوند افزود: بهاي پیشـنهادي فروش در بازار برق از  72سـاعت قبل انجام می شود که گاها مورد قبول خریـدار نبوده و بر این اساس، پس از اعتراضات شـرکت نسـبت به بهاي محاسـبه شده با بهاي پیشـنهادي، تعدیل بهاي فروش در بازار براي 9 ماهه به طور ضمنی از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران مورد قبول واقع شده که در این صورت حداقل افزایش درآمد فروش از مبلـغ 5.876.844 میلیون ریال به 6.043.000 میلیون ریال خواهد بود.

 عزیزی در خصوص بهـاي فروش برق در قراردادهـاي دو جانبه خاطر نشان کرد: نرخ فروش تابع بهاي پیشـنهادي روزانه در بازار نبـوده و به صورت نرخ ثـابت براسـاس قرارداد یـک سـاله محاسبه می شود. علاوه بر این، افزایش نرخ خرید آب مصـرفی نیروگاه از شرکت آب منطقه اي با توجه به کاهش منابع آبی منطقه و خریـد منابع آبی جدیـد و هزینه هاي حمل تا نیروگاه محاسـبه شده که بر اساس پیش بینی هزینه هاي آن در سـرفصل بهاي تمام شـده اصـلاح شده است.

 

کد خبر 391768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =