تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

شرکت سرمایه گذاری شفادارو بصورت سهامی خاص در تاریخ ۶دیماه ۱۳۸۳ و تحت شماره ۲۳۷۵۶۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری شفادارو در قالب موضوع فعالیت اصلی خود در حال حاضر با سرمایه گذاری در شرکت های دارویی عهده دار مسئولیت نظارت و اداره بر هفت شرکت در صنعت داروسازی کشور بوده که در زمینه های مختلف تولید محصولات دارویی فعالیت می نمایند.

در راستای افزایش بهره وری اقتصادی و استفاده کارآ و حداکثری از منابع و سرمایه های در اختیار، شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۳ به منظور برنامه ریزی متمرکز و دستیابی به فرصت های پیش رو در صنعت و بازار دارویی کشور با سرمایه اولیه ۳ میلیارد ریال تاسیس و متعاقب آن سرمایه شرکت به مبلغ ۳۹۱ میلیارد ریال و نهایتاً در سال ۱۳۹۱ سرمایه شرکت به مبلغ ۱۱۷۹ میلیارد ریال افزایش یافته است. به موجب مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) جزء نهادهای مالی و تحت نظارت سازمان مذکور قرار گرفته است. شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) دارای ۷ شرکت تابعه ، در صنعت دارویی کشور می باشد

سهامداران شرکت

جدول زیر ترکیب سهامداری شرکت را در تاریخ تهیه گزارش نشان می دهد:


 مطابق جدول بالا شرکت مدیریت طرح توسعه و آینده پویا مالک اصلی شرکت می باشد.

درامدهای عملیاتی شرکت

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو برای سال مالی منتهی به اسفند 96 حدود 971 میلیارد ریال درامدهای عملیاتی پیش بینی کرده است که با توجه به ماهیت سرمایه گذاری شرکت، این درامدها از محل سود تقسیمی شرکت های زیرمجموعه در مجمع می باشد. از آنجایی که معمولا سال مالی شرکت های زیرمجموعه منتهی به اسفند می باشد، بنابراین درامدهای شرکت در پایان سال مالی محقق می شود.

شرکت های بورسی بخش عمده ای از درامدهای شرکت را به خود اختصاص می دهند به طوری که در نمودار زیر آمده است:

همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می شود حدود 84 درصد ازدرامدهای عملیاتی شرکت در بودجه 96 از قبال سود تقسیمی شرکت های بورسی می باشد و 16 درصد به شرکت های غیربورسی اختصاص دارد.

نمودار زیر ترکیب شرکت های زیرمجموعه که درامد عملیاتی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو را تشکیل می دهند نشان داده است:

عمده درامدهای شرکت سرمایه گذاری شفا دارو از قبال 4 شرکت زیرمجموعه می باشد که تنها یک شرکت غیر بورسی به اسم داروسازی دانا در بین آنها می باشد که در ادامه مطالب در خصوص آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد.

  • داروسازی جابر ابن حیان با 37 درصد بیشترین سهم از ترکیب درامدی شفا را شامل می شود. شرکت از محل سود تقسمی دجابر در پایان سال مالی درامدی بالغ بر 364 میلیارد ریال براورد کرده است که نسبت به درامد 410 میلیارد ریالی سال مالی قبل با افت 11 درصدی همراه بوده است.

داروسازی جابر ابن حیان دارای سرمایه ای معادل 756 میلیارد ریال می باشد که البته به تازگی از 356 میلیارد ریال به این رقم رسیده است. شفا مالکیت 60 درصدی دجابر را در اختیار دارد. دجابر برای سال مالی منتهی به اسفند 96 با سرمایه 756 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 2،361 ریال سود پیش بینی کرده است که 1،600 ریال از آن را برای تقسیم در مجمع در نظر گرفته است.

بهای تمام شده داروسازی جابر ابن حیان برای شرکت سرمایه گذاری شفا دارو حدود 764 میلیارد ریال می باشد به عبارتی هر سهم دجابر برای شفا حدود 2،356 ریال تمام شده است این در حالی است که قیمت روز دجابر حدود 5،027 ریال می باشد. در واقع شفا با مالکیت 227 میلیون سهمی دجابر و 227 میلیون سهمی حق تقدم دجابر که مجموعا دارای ارزش بازاری حدود 2،123 میلیارد ریال می باشند، از سرمایه گذاری در این شرکت ارزش افزوده ای بالغ بر 1،359 میلیارد ریال کسب نموده است.

شرکت جابر این حیان در سال 1339 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در سال 1370در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.  از محصولات شرکت می توان به ویال، قرص و کپسول، شربت و قطره، اسپری، پماد و کرم اشاره کرد.

نمودار زیر سود تقسیمی دجابر را طی سال های اخیر نشان می دهد:

با توجه شرایط حاکم بر صنعت دارویی ناشی از عدم وصول به موقع مطالبات از بخش های دولتی و تغییرات نرخ ارز و با در نظر داشتن رشد سایر هزینه ها از جمله تغییرات سالیانه حقوق و دستمزد، سود خالص پیش بینی شده سال مالی 97 نیز به مانند سال 96 در نظر گرفته شده است. مضافا عملکرد تولید و فروش شرکت در سال مالی 97 بر مبنای تولید و فروش پروانه های ساخت فعلی با در نظر گرفتن ترکیب تولید از نظر بازار مصرف و حاشیه سود خالص هر محصول خواهد بود.

  • شرکت داروسازی اسوه سهمی 32 درصدی در درآمدهای عملیاتی شرکت دارد. شفا از بابت سود تقسیمی داسوه حدود 310 میلیارد ریال درامد در نظر گرفته است که نسبت به درامد 391 میلیارد ریالی سال مالی قبل با 21 درصد کاهش در نظر گرفته شده است. شرکت سرمایه گذاری شفا مالک 66 درصدی داروسازی اسوه می باشد. داسوه برای سال مالی منتهی به اسفند 96 به ازای هر سهم 3،347 ریال سود پیش بینی کرده است که 1،900 ریال از آن را از بابت تقسیم در مجمع در نظر گرفته است. بهای تمام شده داسوه برای شفارا حدود 576 میلیارد ریال تمام شده است که به عبارتی به ازای هر سهم 1،527 ریال می باشد. قیمت سهم در بازار 7،577 ریال می باشد که ارزش بازاری 2،664 میلیارد ریال دارد. بنابراین شرکت سرمایه گذاری شفا از بابت سرمایه گذاری در داسوه حدود 2،088 میلیارد ریال ارزش افزوده کسب کرده است.

شرکت داروسازی اسوه در سال 1345 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در سال 1372 نیز در بازار سهام پذیرفته شده است.  شرکت به تولید محصولاتی از قبیل آمپول، قرص، کپسول و سرنگ فعالیت دارد.

نمودار زیر سود تقسیمی شرکت طی سال های اخیر را نشان می دهد:

سود خالص پیش بینی شده سال مالی 97 نیز به مانند سال 96 در نظر گرفته شده است. مضافا عملکرد تولید و فروش شرکت در سال مالی 97 بر مبنای تولید و فروش پروانه های ساخت فعلی با در نظر گرفتن ترکیب تولید از نظر بازار مصرف و حاشیه سود خالص هر محصول خواهد بود.

  • داروسازی دانا تنها شرکت غیر بورسی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری شفا می باشد که بخش مهمی از درامدهای شفارا هم تشکیل می دهد. شفا از بابت سود تقسیمی داروسازی دانا حدود 153 میلیارد ریال درامد پیش بینی کرده است که نسبت به 197 میلیارد ریال سال مالی قبل با کاهش 22 درصدی همراه شده است.

شفا مالکیت 29 درصدی شرکت داروسازی دانا با سرمایه 400 میلیارد ریال را به عهده دارد که حدود 116 میلیون سهم می باشد. در امد هر سهم داروسازی دانا برای سال مالی منتهی به اسفند 96 مبلغ 1،845 ریال می باشد که 1،320 ریال از آن را از بابت سود تقسیمی در نظر گرفته است.  بهای تمام شده داروسازی دانا برای سرمایه گذاری شفا دارو حدود 326 میلیارد ریال می باشد که ارزش روز این شرکت را به دلیل غیربورسی بودن آن نمی توان به درستی تخمین زد.

شرکت داروسازی دانا در شش ماهه نخست سال مالی قبل با سرمایه 400 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 1،150 ریال سود محقق کرده است که در پایان سال مالی آن را به 2،059 ریال به ازای هر سهم رسانده است.  شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نیز موفق به تحقق سود 916 ریالی شده است که اگر به مانند سال قبلی پوشش دهد به سود 1،640 ریالی خواهد رسید. بهای تمام شده هر سهم داروسازی دانا برای سرمایه گذاری شفا دارو 2،808 ریال می باشد که ارزش روز آن با اعمال p/e تخمینی 5 حدود 950 میلیارد ریال (3200 ریال به ازای هر سهم) تخمین زده می شود. بنابراین سرمایه گذاری شفا دارو از بابت سرمایه گذاری در داروسازی دانا بالغ بر 600 میلیارد ریال ارزش افزوده کسب کرده است.

جدول زیر ظرفیت تولیدی شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری شفا را نشان می دهد:

با توجه به جدول بالا می توان گفت شرکت های زیرمجموعه زیر ظرفیت اسمی کار می کنند که از دلایل آن می توان به مشکل تامین مواد اولیه اشاره کرد.

  • ترازنامه

جدول زیر ترازنامه شرکت را نشان می دهد(ارقام به میلیون ریال)

  • مجموع دارایی های شرکت در پایان نه ماهه 96 حدود 4،577 میلیارد ریال بوده است که 3 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. حدود 64 درصد از مجموع دارایی های شرکت به دارایی های جاری اختصاص دارد که موجودی نقد و دریافتنی های تجاری بیشترین سهم از آن را به خود اختصاص می دهند. دریافتنی های تجاری اغلب از شرکت پخش رازی می باشد که از زیرمجموعه های شرکت می باشد.
  • مجموع بدهی های شرکت در پایان نه ماهه 2،853 میلیارد ریال بوده است که تماما به بدهی های جاری اختصاص دارد. سود سهام پرداختنی به مبلغ 2،816 میلیارد ریال بدهی های شرکت را تشکیل می دهد.
  • سود و زیان

شرکت سرمایه گذاری شفا برای سال مالی منتهی به اسفند 96 با سرمایه 1،179 میلیارد ریال به ازای هر سهم 775 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به سود 969 ریالی سال مالی قبل با 20 درصد کاهش همراه بوده است. روند سودسازی شرکت طی سال های اخیر همواره رو به رشد بوده است اما در سال مالی 96 به دلیل مشکلات موجود در وصول مطالبات از بیمارستان ها با کاهش همراه بوده است.

نسبت های مالی

جدول زیر نسبت های مالی شرکت را طی سال های اخیر نشان می دهد:

بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت در محدوده های مناسب و مطلوبی می باشد به طوری که حقوق صاحبان سهام طی سال های گذشته به طور مستمر رو به رشد بوده است که ناشی از افزایش سود خالص شرکت در این سال ها می باشد.

نسبت جاری شرکت در چند سال اخیر کاهش یافته است و از 3.49 در سال 92 به 1.53 در سال 95 رسیده است و با وجود کاهشی بودن نسبت جاری، اما میزان 1.53 نیز برای آن مطلوب می باشد و موجب انعطاف پذیری شرکت در شرایط پیش بینی نشده می گردد.

جدول زیر nav هر سهم شرکت را نشان می دهد(ارقام به میلیون ریال):

قیمت سهم را 4150 ریال در نظر گرفتیم که سقف قیمتی در اطلاعیه عرضه می باشد.

نتیجه گیری

شرکت های دارویی طی سال های اخیر وضعیت مطلوبی ندارند و با وجود تحریم های شکل گرفته که موجب ایجاد موانع در تامین مواد اولیه شده است در کنار افزایش مطالبات از بیمارستان ها، موجب شرایط نه چندان مطلوب این شرکت ها شده است. شرکت سرمایه گذاری شفا نیز با وجود زیرمجموعه های دارویی مناسب اما از کلیت حاکم بر شرکت های دارویی مستثنی نیست. تنها زیرمجموعه غیر بورسی شرکت داروسازی دانا می باشد که پتانسیل های خوبی نیز دارد. با در نظر گرفتن p/e حدود 5 برای این شرکت ارزش آن به روز شده است. با این حساب nav  سهم حدود 3،684 ریال می شود که نسبت به قیمت حداکثری عرضه(4،150)، سهم در 113 درصد nav  عرضه خواهد شد که نسبتا قیمت بالایی برای عرضه سهم می باشد.

شرکت سرمایه گذاری شفا در نظر دارد در روز چهارشنبه 16/12/1396 حدود 10 درصد از سهام خود معادل 117،943،000 سهم را با قیمتی در محدوده 4،000 الی 4،150 ریال عرضه کند. با در نظر گرفتن سقف قیمتی و سود پیش بینی 775 ریالی، سهم با p/e حدود 5.3 عرضه خواهد شد.

 

  • منبع: کارگزاری آبان
کد خبر 391757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =