«آوای‌ثروت‌کیان» درصدر صندوق‌ها

مینا شریعت، کارشناس مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین/ بررسی عملکرد ۴۲ صندوق سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۳ بهمن ماه حاکی از آن بودکه متوسط بازدهی صندوق‌ها، ۲۲/۰- درصد بوده است. ۱۲ صندوق بازدهی بیشتری از شاخص کسب کرده و ۲۷ صندوق بازدهی مثبت داشتند.

 در هفته ای که گذشت، صندوق آوای ثروت کیان با کسب بازدهی 03/3 درصد پربازده ترین صندوق هفته بود. این صندوق 6/40 درصد از سرمایه 185 میلیارد ریالی خود را در صنعت محصولات شیمیایی، 9/17 درصد در صنعت فلزات اساسی، 7/10 درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و 8/4 درصد در سایر دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخارحافظ با کسب بازدهی 70/1 درصد در مکان دوم صندوق‌های پربازده قرار گرفت. این صندوق 7/21 درصد از سرمایه 14 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، 7/11 درصد در صنعت سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی، 10 درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و 3/25 درصد در سایر دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری سینا نیز با کسب بازدهی 39/1 درصد در مکان سوم صندوق‌های پریازده ایستاد.این صندوق 4/14 درصد از سرمایه 97 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 14 درصد در صنعت محصولات شیمیایی، 8/8 درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و 8/19 درصد در سایر دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. از طرف دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز با کسب بازدهی37/17- درصد کم بازده ترین صندوق هفته بود. این صندوق 2/22 درصد از سرمایه 17 میلیارد ریالی خود را درصنعت فلزات اساسی، 9/13 درصد در صنعت خودرو و قطعات، 2/13 درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و 3/9 درصد در سایر دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه صادرات با کسب بازدهی 52/4- درصد در مکان دوم صندوق‌های کم بازده ایستاد. این صندوق 3/33 درصد از سرمایه 69 میلیارد ریالی خود را در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، 8/29 درصد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 2/13 درصد در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر و 2/1 درصد در سایر دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است.

 

 

  • شماره ۲۳۴ هفته نامه بورس - صفحه ۵

 

 

کد خبر 390850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =