"کاذر"  گرفتار افت قابل توجه سود، تولید و فروش

شرکت فرآورده های نسوز آذر افت قابل توجه سود خالص برآوردی را افشا کرد و در پی آن نماد معاملاتی "کاذر" متوقف شد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، این مجموعه طی نامه شفاف سازی اعلام کرد که سود خالص برآوردی "کاذر" از 33.760 میلیون ریال به 432 میلیون ریال کاهش یافته و در این خصوص گفت: مقـدار تولید در بودجه تعـدیلی با توجه به تولید واقعی بر اساس عملکرد 9 ماهه سال جاری مقدار57.120 تن محاسـبه شده که نسبت به بودجه اولیه 28 درصد کاهش داشته است. این امر به دلیل افت مقدار تولید محصولاتی همچون آجرهاي دولومیتی، شاموتی، کربن منیزیـتی همچنین جرم هـاي منیزیـتی و دولـومیت کلسـینه ناشـی از کـاهش درخواسـت مشتریان و تعمیرات اساسـی ماشـین آلات و همچنین کمبود سـرمایه در گردش لازم، عدم تامین مواد اولیه مورد نیـاز و نیز عـدم تولیـد محصولات با ارزش افزوده بالا رقم خورده است.

علاوه بر این، کاهش31 درصـدي مقدار فروش بودجه تعدیلی نسـبت به بودجه اولیه ناشـی از کـاهش تولیـد است. در این بین نرخ فروش محصولات بودجه تعـدیلی بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه امسال برآورد شـده که نسـبت به بودجه اولیه تغییرات چشمگیري نداشـته و کاهش36 درصدي درآمد فروش ناشی از کاهش مقدار فروش بوده است.

همچنین بهاي تمام شده بودجه تعدیلی  بر اساس هزینه هاي 9 ماهه محاسبه شده که نسبت به بودجه اولیه 36 درصد کاهش را نشان می دهد و این امر ناشی از کاهش53 درصـدي مصـرف مواد اولیه و افت 16 درصدي هزینه هاي سـربار اتفاق افتاده است. در کنار آن، اثرات اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت نیز در بودجه لحاظ شده و مجموعه عوامل عنوا شده سبب افت قابل توجه سود "کاذر" شده است.

کد خبر 390781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =