درخشش زیرمجموعه های "فاسمین"

بررسی عملکرد ۹ مـاهه سال جاری زیرمجموعه های شرکت کالسمین همچون مجتمع ذوب و احیاي روي قشم، تولیـد روي بنـدر عباس، اسـیدسازان زنجان و شـیمیایی کاتالیست پارسـیان رشد به ترتیب ۱۰۰ ، ۷۰ ،۷۱ و ۱۸۴ درصدي سود پیش بینی شده مجموعه های مذکور را نشان می دهد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، شرکت کالسیمین دلایل اصـلی رشد سود زیرمجموعه های این شرکت را اعلام کرد و در نامه شفاف سازی خود گفت: در آخرین گزارش پیش بینی درآمد هر سـهم شرکت هاي مجتمع ذوب و احیاي روي قشـم و تولیـد روي بنـدر عبـاس بر اســاس عملکرد واقعی شش ماهه سـال مـالی جاری مفروضات شامل نرخ هر تن شمش روي 2.600  دلار و نرخ تسـعیر ارز 37.000 ریال تعیین شده و این در حالی است که فروش هاي سه ماهه سوم "فاسمین" و همچنین شرکت هاي اسیدسازان زنجان وشیمیایی کاتـالیست پارسـیان با نرخ هاي بالاتر از پیش بینی تحقق یافته است.

علاوه بر این، با توجه به شـرایط بازار جهانی روي در بودجه جدید نرخ فروش محصولات براي دوره سه ماهه پایانی سال با فرض هر تن شمش روي 2.850 دلار و نرخ تسـعیر ارز 38.500 ریال تدوین شده و در مورد شرکت هاي اسید سازان زنجان و شـیمیایی کاتالیست پارسیان نیز بر اساس نرخ هاي مورد اشاره برآورد شده است.

 همچنین در اثر تعدیل سود پیش بینی شده شـرکت هاي مذکور، درآمد سرمایه گذاري برآوردی "فاسمین" در سهام این شـرکت ها براي سال مالی منتهی جاری به ترتیب به مبـالغ 113.720 ، 57.455 ، 9.654 و 1.764  میلیون ریال افزایش می یابد و در نتیجه سود هرسـهم پیش بینی شده شـرکت کالسیمین از محل رشد سود زیرمجموعه هایش مبلغ 91 ریال به ازای هر سهم افزایش می یابد.

نام شرکت

مبلغ افزایش درآمد سرمایه گذاری های شرکت کالسیمین (میلیون ریال)

افزایش سود (درصد)

مجتمع ذوب و احیاي روي قشم،

113.720

100

تولیـد روي بنـدر عباس

57.455

70

اسـیدسازان زنجان

9.654

71

شـیمیایی کاتالیست پارسـیان

1.764

184

 

 

 

کد خبر 390673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =