جهش سود "سنیر" با افزایش تقاضای سیمان

شرکت سیمان سفید نی ریز در گزارش جدید خود سود خالص برآوردی را ۲۲ درصد افزایش داد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، این شرکت فعال در گروه سیمان بر اساس اطلاعات جدید سود خالص برآوردی خود را از 33.512 میلیون ریال به 41.099 میلیون ریال و در پی آن سود هر سهم برآوردی را از 670 ریال به 822 ریال تعدیل داد و در این خصوص توضیحات کوتاهی ارایه کرد.

شرکت سیمان سفید نی ریز توضیح داد که در حالی در آخرین پیش بینی سود هر سـهم براي سـال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 670 ریال سود برآورد شـده که  براساس عملکرد 9 ماهه واقعی امسال با توجه به تحقق هزینه ها و درآمـدهاي واقعی و نیز بازنگري برآورد هزینه ها و درآمدهاي سه ماهه آخر سال مالی جاري سود هر سـهم "سنیر" به مبلغ 822 ریال افزایش یافته است.

علاوه بر این، اگرچه در آخرین پیش بینی سود هر سـهم براي سـال مالی جاری مقدار فروش شش ماهه دوم سال جاري 68.650 تن پیش بینی شـده بود وکل تناژ تحویل سال جاري 158.675 تن برآورد شده بود، اما تحریم کشور قطر از سوي سایر کشورهاي عربی در کنار افزایش تقاضا در شـرق آسـیا باعث افزایش تقاضا در سه ماهه سوم سال جاري شـده که در نهایت موجب شده مقدار تحویل39.311 تن در سه ماهه سوم سـال جاري محقق شود. در این شرایط، انتظار می رود همین رونـد در سه مـاهه چهارم سال جاري نیز ادامه یابـد، به طوریکه تناژ تحویل یک ساله از مقدار 158.675تن در آخرین پیش بینی اعلام شـده به مقدار 168.636 تن تعدیل می شود.

 

شرح

بودجه قبلی سال مالی 96

بودجه جدید سال مالی 96

سود خالص (میلیون ریال)

33.512

41.099

سود هر سهم (ریال)

670

822

مقدار تحویل یکساله (تن)

158.675

168.636

 

 

کد خبر 390561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =