کاهش سود هر سهم برآوردی"ثالوند"

شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند نحوه مشارکت این مجموعه با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در پروژه شکریه همدان که در جلسه میان این دو مجموعه مطرح شد را تشریح کرد و در کنار آن از کاهش سود "ثالوند" در گزارش حسابرسی شده خبر داد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند که مشارکت 50 درصدی با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب جهت اجرای پروژه شکریه همدان دارد، در خصوص نحوه همکاری در این پروژه توضیح داد.

بر اساس این گزارش، مبلغ 57.500 میلیون ریال بابت بهای زمین به عنوان آورده شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب مورد قبول واقع شد و طرفین توافق کردند تا شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به میزان 57.500 میلیون ریال معادل ارزش زمین بابت پرداخت هزینه تغییر کاربری، دریافت پروانه و بخشی از اجرای ساخت هزینه کند که از این مبلغ 10.000 میلیون ریال در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری به حساب شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب واریز شده است.

علاوه بر این، در صورت عدم تامین نقدینگی هر یک از طرفین در هر مرحله مبلغ پرداختی به سهم الشرکه طرف مقابل اضافه می شود. مدیریت اجرای پروژه شامل برنامه زمانبندی جهت تامین مصالح و نیروی انسانی و تجهیزات لازم اجرای پروژه نیز به عهده طرف اول یعنی شرکت سرمایه گذاری مسکن اولوند است.

در کنار آن، در صورت دریافت وام بانکی با توثیق سند ملک موضوع مشارکت وام جزو آورده طرفین محسوب خواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد به نسبت مساوی از مبلغ تسهیلات برخوردار و سود بانکی و جرایم مربوطه به عهده طرفین است. همچنین در قرارداد مذکور مسئولیت پیگیری انجام امور اداری همچون پروانه و غیره به عهده شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب است که مقرر شد نهایتا تا بهمن ماه سال جاری مراحل دریافت پروانه انجام شود.

همچنین علیرضا نوربهشت، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند از کاهش سود هر سهم برآوردی از 476 ریال به 384 ریال ناشی از افت برآیند درآمد فروش و بهای تمام شده در گزارش حسابرسی شده خبر داد.

کد خبر 390542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =