صندوق صنعت ومعدن پربازده‌ترین صندوق هفته

الهه محمدزاده، کارشناس مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین/ بررسی عملکرد ۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۱۲ دی ماه نشان می‌دهد که متوسط بازدهی صندوق‌ها، ۴۱/۲- درصد بوده است.

 10 صندوق بازدهی بیشتری از شاخص کسب نمودهاند و این در حالی است که هیچ صندوقی بازدهی مثبت نداشته است.

 

 در هفتهای که هیچ کدام از صندوقهای سرمایهگذاری بازدهی مثبت نداشتند، صندوق صنعت ومعدن با کسب بازدهی 77/0- درصد پربازدهترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 44/26 درصد از سرمایه 21 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 83/13 درصد در صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری، 31/13 درصد در صنعت محصولات شیمیایی و 24.07 درصد در سایر داراییهایی با نقدشوندگی بالا سرمایهگذاری کرده است. صندوق امین آوید نیز با کسب بازدهی 85/0- درصد دومین صندوق پربازده هفته بوده است. این صندوق 04/6 درصد از سرمایه 107 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 53/5 درصد در صنعت استخراج کانههای فلزی، 96/4 درصد در صنعت عرضه آب، برق، گاز، بخار و آب گرم و 12/60 درصد در سایر داراییهایی با نقدشوندگی بالا سرمایهگذاری کرده است.

از طرف دیگر صندوق بانک اقتصاد نوین با کسب بازدهی 55/7- درصد کم بازدهترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 58/16 درصد از سرمایه 81 میلیارد ریالی خود را در صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 57/15 درصد در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، 1/12 درصد در صنعت کاشی و سرامیک و 36/6 درصد در سایر داراییهایی با نقدشوندگی بالا سرمایهگذاری کرده است. صندوق مشترک مبین سرمایه با کسب بازدهی 08/4- درصدی در مکان دوم صندوقهای کم بازده قرار گرفته است. این صندوق 36/33 درصد از سرمایه 21 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 13/24 درصد در صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هسته ای، 65/6 درصد در صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری و 06/7 درصد در سایر داراییهایی با نقدشوندگی بالا سرمایهگذاری کرده است. صندوق سرمايهگذاري گنجینه ارمغان الماس با کسب بازدهی 58/3 درصدی در مکان سوم صندوقهای کم بازده قرار گرفته است. این صندوق 23/29 درصد از سرمایه 43 میلیارد ریالی خود را در صنعت محصولات شیمیایی، 37/11 درصد در صنعت فلزات اساسی، 03/10 درصد در صنعت قند و شکر و 55/40 درصد در سایر داراییهایی با نقدشوندگی بالا سرمایهگذاری کرده است.

 

  • شماره ۲۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۵

 

کد خبر 390441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =