چهار عامل موثر بر کاهش سود "دیران"

مدیر عامل شرکت ایران دارو در خصوص دلایل تعـدیل بودجه سال جاري، کاهش فروش و سود برآوردی آن توضیح داد.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، بابک مصباحی، مدیر عامل شرکت ایران دارو به چهار عامل موثر بر تعدیل سود برآوردی هر سهم از 450 ریال به 369 ریال در پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال مالی جاری اشاره کرد.

مصباحی افزود: تغییر در رویه شـناسایی ذخیره ترویـج فروش به موجب بخشـنامه کمیته فنی سازمـان حسابرسـی، منجر به کـاهش درآمـد فروش از مبلغ 870 میلیـارد ریـال به مبلغ 723 میلیارد ریال شده و در کاهش سود برآوردی موثر بوده است.

در کنار آن، عـدم وصول به موقع مطالبات از شـرکت هاي پخش ناشـی از عـدم پرداخت به موقع مطالبات شـرکت هاي پخش از مراکز درمانی و داروخانه ها منجر به کسـري نقـدینگی، افزایش دوره وصول مطالبـات، کـاهش تولیـد و نیز افزایش هزینه هاي مالی شده است.

مدیر عامل شرکت ایران دارو به آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بر وضعیت سودآوری "دیران" اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در سـال جاري سبب افزایش بهاي تمام شده مواد اولیه مصـرفی شده است. بر این اساس، با تـوجه به مطالب عنوان شده، پیش بینی سود شـرکت ایران دارو در سـال جـاري به مبلغ 60.520 میلیون ریال کاهش می یابد.

کد خبر 390364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =