تایید ممیزی" فولاد مبارکه" توسط سوئیس

نتایج ممیزی ها وگواهینامه های اخذشده مؤید این است که در فولاد مبارکه امور براساس استانداردهای بین المللی انجام می شود.

 

به گزارش بورس آنلاین بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه با اعلام این مطلب و اشاره به اهمیت گواهینامه های اخذ شده گفت : اما درهرحال باید دستورالعمل ها به ویژه مباحث مربوط به ایمنی با دقت و جدیت فزاینده ای رعایت شوند.

سبحانی افزود : در جلسۀ ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچۀ فولاد مبارکۀ اصفهان که توسط شرکت SGS سوئیس انجام شد، براساس یافته های هریک از ممیزین شرکت مذکور، گواهینامه های سیستم های یکپارچۀ مدیریت شرکت فولاد مبارکه برای یک دورۀ یکسالۀ دیگر تمدید شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه، با قدردانی از همکاری کارکنان شرکت در جریان انجام این ممیزی و زحمات تیم ممیزی، بر پیگیری جدی زمینه های قابل بهبود و تعمیم آن در تمامی فرایندها و بخشهای سازمان تأکید و اظهار داشت : انتظار میرود طی برنامۀ زمان بندی اعلام شده با ایجاد کارگروه های مختلف در کمیته های تحول شرکت برای اجرایی کردن زمینه های قابل بهبود اقدامات لازم انجام شود.

سبحانی موفقیت به دست آمده در شرکت فولاد مبارکه را نتیجۀ همدلی کارکنان و توجه به این استانداردها دانست و اظهار داشت: دستاوردمذکور بهانه ای است تا از این فرصت برای رعایت الزامات و دستورالعمل های تعریف شده در هرکدام از این استانداردها استفاده شود. مدیرعامل فولاد مبارکه تداوم  دستیابی به رکوردهای جدید و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه ازجمله اهداف راهبردی مجموعه بر شمرد .

برپایه این گزارش ، در ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچۀ فولاد مبارکۀ اصفهان که از ششم آبان تا یکم آذر، به مدت ۶۹ نفر روز و توسط تیم هشت نفرۀ شرکت  SGSسوئیس به عمل آمد، به صورت متمرکز، ۷ استاندارد (سیستم مدیریت کیفیت)؛(مدیریت محیط زیست)؛ (ایمنی و بهداشت شغلی)؛ (مدیریت انرژی)؛ (مدیــــریــــــت شــکایــــات)؛ (مدیریت رضایت مشتریان) و (مدیریت آموزش) در ۱۹ کمیتۀ تحولی شرکت فولاد مبارکه بررسی شد.  همچنین در این روند ، گواهینامه های مدیریت کیفیت و محیط زیست برای اولین بار در ویرایش های جدید (ویرایش سال ۲۰۱۵ استانداردها) مورد ممیزی قرار گرفت که شرکت فولاد مبارکه موفق به اخذ این استانداردها شد و سایر گواهینامه های سیستم های مدیریتی برای یک دورۀ یکساله تمدید یافت. 

کد خبر 389996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =