پوشش مناسب بودجه "سفارس" پس از دریافت سود نقدی زیر مجموعه ها

شرکت سیمان فارس و خوزستان که برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ سود ۱۲۷ ریالی برآورد کرده بود، در دوره سه ماهه اول همان سال مبلغ صفر ریال سود به ثبت رساند.

شرکت سیمان فارس و خوزستان در حالی گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال مالی 97 خود را ارایه کرده که بررسی آن حاکی از آن است که هلدینگ "سفارس" در این دوره نتوانسته به سود دست یابد و از پوشش بودجه برآوردی جا مانده است.

بر اساس گزارش بورس آنلاین، شرکت سیمان فارس و خوزستان که برای سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 97 سود 127 ریالی برآورد کرده بود، در دوره سه ماهه اول همان سال مبلغ صفر ریال سود به ثبت رساند.

این مجموعه در توضیح نحوه عملکردش در دوره مورد بررسی به موارد بااهمیتی اشاره کرده است. آنچنان که  در خصوص درآمد محقق شده هر سهم در گزارش ميان دوره اي سه ماهه ، توضیح داده که پيش بيني درآمد هر سهم شرکت براي سال مالي جاری مبلغ 127 ریال برآورد شده که 94 درصد از آن مربوط به درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير است.

در این شرایط باید توجه داشت که مطابق استانداردهاي حسابداري تنها پس از برگزاري مجامع عمومي عادي سالانه و تصويب سود نقدي شرکت هاي سرمايه پذير و احراز حق دريافت سود ، درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها در صورت سود و زيان شرکت لحاظ مي شود. از این رو، عدم شناسايي درآمد حاصل از سرمايه گذاري در دوره مالي مياني سه ماهه طبيعي بوده و بديهي است تحقق نهايي درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي مذکور در گزارش عملکرد 12 ماهه بر اساس تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام آنها منعکس خواهد شد.

علاوه بر این، در صورت شناسايي سهم سود حاصل از سرمايه گذاري ها بر اساس عملکرد ميان دوره اي سه ماهه سال مالی جاری شرکت هاي سرمايه پذير و تعديل حساب هاي ميان دوره اي سه ماهه مذکور از اين بابت، سود حاصل از سرمايه گذاري ها و طلب از شرکت هاي سرمايه پذير هر يک به مبلغ 164.580 ميليون ریال افزايش خواهند يافت و درآمد هر سهم شرکت در ميان دوره اي سه ماهه منتهي به 31 مرداد ماه 96 مبلغ 29 ریال با پوشش 23درصدي از سود پيش بيني شده سال مالي جاري خواهد بود .

کد خبر 389643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =