۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰
«خساپا» و شفاف‌سازی ابعاد سوددهی

هفته‌نامه بورس: سایپا با سرمایه ثبت شده ۳۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۶ را به صورت حسابرسی شده ۱۴۱ ریال اعلام کرد و طبق این گزارش پیش‌بینی سود اعلامی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

این گزارش حاکی است حسابرس در اظهار نظر مشروط درباره اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی پایان اسفند 96 موارد زیر را مطرح کرده است:

1- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده سایپا برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت‌ مدیره شرکت است.

2- علیرغم سپری شدن حدود 5 ماه از سال مالی مورد پیش‌بینی، افشای لازم از بابت عملکرد دوره مالی سپری شده در اطلاعات مالی مورد گزارش صورت نگرفته است.

3- گزارشات حسابرسی در خصوص اطلاعات مالی پیشبینی شده برخی از شرکت‌های تلفیق شده در اطلاعات مالی مربوط به سود و زیان پیش‌بینی شده گروه، (عمدتاً شرکت‌های مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، گروه توسعه صنایع خودرو،گروه سایپا یدک، سرمایه‌گذاری نیوان ابتکار، ایران کاوه سایپا و مجموعه‌های پرسی توسعه صنایع خودرو)، به این سازمان ارائه نشده است.

4- در محاسبه پیش‌بینی بهای تمام شده تولید، نرخ خرید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت اصلی و شرکتهای پارسخودرو و زامیاد (شرکت‌های فرعی)، معادل نرخ خرید در سال مالی 1394 در نظر گرفته شده است. در این خصوص مستندات مربوط به توافقات انجام شده با فروشندگان مواد و قطعات (عمدتاً شرکتهای سازهگستر سایپا و مگاموتور)، به این سازمان ارائه نشده و افشای مناسب از این بابت صورت نگرفته است.

5-همانگونه که در صفحه 14 اطلاعات مالی پیشبینی شده ذکر گردیده است، فروش صادراتی شرکت اصلی به تعداد19 هزار و 500 دستگاه، جمعاً به مبلغ 3 هزار و 66 میلیارد ریال پیشبینی شده که منطبق با روند فروش نبوده است. مضافاً پیش‌بینی فروش شرکت زامیاد برای محصولات سبک با 64 درصد افزایش و برای محصولات نیمهسنگین و سنگین با افزایش قابل توجه نسبت به مقدار فروش تحقق یافته سال 1395 پیشبینی شده است. لیکن، در خصوص امکان دسترسی کامل به پیشبینی‎‎های مزبور، اطلاعات لازم ارائه و افشا نشده است.

6- در ارتباط با اطلاعات مقایسه ای عملکرد واقعی سال‌های گذشته شرکت اصلی و گروه، اثرات مالی واطلاعات لازم در خصوص موارد مشروحه 1-6 الی 8-6 زیر که در بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 گروه سایپا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا درج شده، در اطلاعات مالی مورد گزارش، ارائه و افشا نشده است:

6-1-  بخشی از مطالبات، موجودی مواد و کالا، سفارشات و پیشپرداختها و پروژه‌های در جریان ساخت شرکت اصلی و شرکتهای گروه شامل جمعاً مبلغ 13 هزار و 413 میلیارد ریال مانده حسابهای راکد و سنواتی است که جهت آنها ذخیره کافی در حسابها منظور نشده است، همچنین اختلاف حسابهای فیمابین شرکت اصلی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با طلب سازمان مذکور بابت سود سالهای گذشته به مبلغ 3 هزار و 179 میلیارد ریال و اختلاف حساب فیمابین شرکت پارسخودرو و شرکت رنو پارس بابت تفاوت نرخ قطعات خریداری شده در سنوات قبل به مبلغ 736 میلیارد ریال است که رفع نشده است. مضافاً مبلغ یک هزار و 103 میلیارد ریال هزینه گارانتی مربوط به سنوات مالی 1395 و 1394، از حسابهای شرکت اصلی برگشت و به بدهی شرکتهای سازهگستر سایپا و مگا موتور منظور شده که مستندات مربوط به پذیرش آن به این سازمان ارائه نشده است.

6 6-2 - سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در شرکت نیوان ابتکار متاثر از مبلغ 2 هزار و 930 میلیارد ریال تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی شرکت سایپا کاشان در پرتفوی شرکت نیوان ابتکار است. در این رابطه با توجه به واگذاری سهام شرکت سایپا کاشان توسط شرکت نیوان ابتکار، تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری مذکور در حساب‌های شرکت اصلی ضرورت دارد که این امر صورت نپذیرفته است.

6 6-3- هزینه استهلاک داراییهای ثابت شرکت اصلی با اعمال افزایش مدت یا کاهش نرخ استهلاک نسبت به نرخهای اعمال شده در سنوات قبل محاسبه شده و اثرات آن به سنوات قبل تسری داده شده است که در نتیجه مبلغ یک هزار و 857 میلیارد ریال هزینه استهلاک سنوات قبل، از ذخیره استهلاک برگشت شده و به حساب سود و زیان انباشته منظور شده است که صحیح نیست.

6 6-4-   با توجه به برگهای تشخیص و قطعی صادره در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه، جمعاً مبلغ 883 میلیارد ریال کسری ذخیره مالیاتی وجود دارد. ضمناً، بابت مالیات برارزش افزوده و مالیات تکلیفی گروه جمعاً مبلغ 4 هزار و 55 میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ یک هزار و 810 میلیارد ریال بابت مالیات ارزش افزوده سنوات 1390 الی 1392) مطالبه شده، لیکن نسبت به آن اعتراض شده که در جریان پیگیری است. ضمن اینکه مالیات برارزش افزوده سنوات 1393 الی سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی، تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

6 6-5- مانده تهاتر نشده شرکت‌های مشمول تلفیق به مبلغ خالص یک هزار و 145 1 میلیارد ریال (شامل اقلام باز بدهکار به مبلغ یک هزار و 624 میلیارد ریال و اقلام باز بستانکار به مبلغ 479 میلیارد ریال)، مربوط به مغایرات موجود بین شرکت‌های گروه می‌باشد که تاریخ ارائه این گزارش، رفع نشده و اثرات مالی احتمالی آن بر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مربوط، برای این سازمان مشخص نشده است.

6 6-6- علیرغم آنکه مالکیت سهام گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و صنعتی رنا، حدود 40 درصد بوده، لیکن طبق شواهد و مستندات موجود، گروه سایپا بر شرکت‌های مذکور کنترل داشته است. لکن اطلاعات مالی شرکت‌های یاد شده در صورت سود و زیان واقعی و پیش‌بینی شده گروه، ارائه نشده است.

6 6-7- سرفصل سود انباشته گروه در ابتدای دوره، شامل مبلغ 679 میلیارد ریال سود حاصل از فروش درون‌گروهی دارایی‌های ثابت در سنوات قبل ماست که برخلاف استانداردهای حسابداری به عنوان سود تحقق نیافته معاملات درون‌گروهی، در تهیه صورت سود و زیان تلفیقی گروه از حساب‌ها حذف نشده است. مضافاً سرمایه‌گذاری‌های گروه در شرکت‌های وابسته ونیراتو و رنوپارس که در سنوات قبل بر اساس ارزش ویژه در حساب‌ها انعکاس یافته بود، در سال مالی منتهی به30 اسفند ماه 1395، بر خلاف استانداردهای حسابداری بر اساس بهای تمام شده محاسبه و تفاوت آن به مبلغ یک هزار و 433 میلیارد ریال به سود و زیان انباشته منظور شده است.

6 6-8- در سال 1395، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی و گروه (عمدتاً سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سایپا دیزل، تاپکو، سازه‌گستر سایپا و مگا موتور) به شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری رنا و کارکنان واگذار شده و از این بابت جمعاً مبلغ 3.074 میلیارد ریال سود تحت عنوان سود حاصل از واگذاری شرکت‌های فرعی به خارج از گروه شناسایی شده است. از آنجائی‌که تحقق ورود جریان‌های نقدی واگذاری‌های مذکور عمدتاً به سنوات آتی موکول گردیده وفرآیند کسب سود محقق نشده، شناسایی سود مذکور توجیه پذیر نیست.

7- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به‌علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در‌ بندهای2 الی 6 ، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور براساس مفروضات به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده است.

8 - نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به‌گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

 

کد خبر 389556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =