متوقف های  فرابورس

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی جدیدترین وضعیت نمادهای متوقف بیش از ۷ روز سال جدید را در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری، به همراه دلایل توقف و اقدامات لازم برای بازگشایی اعلام کرد. در مجموع ۱۱ نماد دراین فرابورس غیر فعال هستند که ۵ نماد متعلق به بانک ها و یک موسسه مالی و دونماد متعلق به بیمه هاست.

"وزمین"

بر اساس این گزارش بانک ایران زمین قدیمی ترین نماد متوقف فرابورسی است.

این بانک با نماد "وزمین" از تاریخ 28 ادیبهشت ماه سال 94 به دلیل عدم رفع مبانی عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی سال 93 و 94 متوقف است.

در حالی بیش از یک سال از توقف این نماد بانکی می گذرد که شرکت برای بازگشایی نماد شرکت باید 2 اطلاعیه را در کدال منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر تاکنون این اتفاق نیفتاده است. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

1- اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 95

2- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده)

 با وجود پیگیری های مکرر تاکنون این اطلاعات ارسال نشده است.

"دی"

دومین بانک متوقف فرابورس بانک دی است. این بانک از تاریخ 29 تیر ماه سال گذشته به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.

بنا به اعلام اداره نظارت بر ناشران فرابورسی، با وجود پیگیری ها بانک دی هنوز اطلاعات لازم را ارائه نکرده است.

اطلاعات مورد نیاز برای بازگشایی نماد به شرح زیر است:

1- ارائه اطلاعات در خصوص تغییر با اهمیت عملکرد واقعی 3 ماهه سال مالی 95 نسبت به آخرین پیش بینی ارسال شده شرکت

2- اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 31شهریور 95

3- اطلاعات و صورت های مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 31 شهریور 95

4- اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 آذرماه 95

5- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96

6- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده )

"وگردش"

این گزارش حاکی است بانک گردشگری سومین بانک متوقف فرابورسی است. این بانک در تاریخ 25مرداد ماه سال گذشته به دلیل تعدیل سود هر سهم بنا به اعلام شرکت، متوقف شده و تا امروز نیز غیر فعال است.با وجود پیگیری های مکرر مسولان این بانک هنوز اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده است.

بنا به گزارش اداره نظارت بر ناشران فرابورسی این بانک باید موارد زیر را برای بازگشایی نماد ارائه کند.

1- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده )

2- اطلاعات و صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده سال مالی 95

3- اطلاعات و صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی 95

4- اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به پایان اسفند ماه 95

5- تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه

"سمایه"

بانک سرمایه چهارمین نماد بانکی متوقف در بازار فرابورس است. این بانک در تاریخ سوم آبان ماه سال گذشته به دلیل عدم ارائه اطلاعات متوقف شده است.

این شرکت برای بازگشایی باید 7 اطلاعیه را به شرح زیر منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اتفاق رخ نداده است.

1- صورت های مالی سالیانه سال مالی 94(حسابرسی شده)

2- اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد 95

3- اطلاعات و صورت های مالی 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 31شهریور 95

4- اطلاعات و صورت های مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 31شهریور 95

5- اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30آذر 95

6- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96

7- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده )

"کشرق"

صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود نیز دیگر شرکتی است که نمادش از تاریخ 22 آذرم ماه سال گذشته به دلیل تغییر با اهمیت در سود هر سهم سال مالی 95 در بازار فرابورس متوقف شد.

این شرکت برای بازگشایی نماد باید دو اطلاعیه منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اطلاعات ارائه نشده است.

1- رفع ابهام در خصوص تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی 95

2- رفع موارد اظهار نظر مردود حسابرس در خصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96

"شلیا"

شرکت مواد ویژه لیا دیگر نماد متوقف بازار فرابورس است که در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته غیر فعال شده است. علت توقف این نماد ابهام در خصوص اطلاعات شرکت است.

شرکت برای بازگشایی باید موارد زیر را ارائه کند:

1- رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده

2- ارائه اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 بر اساس عملکرد 6 ماهه (حسابرسی شده )

3- اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه سال 95

"فولای"

شرکت فولاد آلیاژی یزد نیز با نماد "فولای" در روز 12 بهمن ماه سال گذشته به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی 95 به موجب اعلام شرکت متوقف شد.

شرکت برای بازگشایی باید اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده) و توضیحات شفاف کننده در جهت رفع ابهامات موجود را ارائه کند که تاکنون با وجود پیگیری های به عمل آمده این اتفاق نیفتاده است.

"میهن"

بیمه میهن نیز دیگر نماد متوقف فرابورسی است که با نماد "میهن" در تاریخ 12 بهمن ماه سال گذشته به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی 95 به موجب اعلام شرکت متوقف شده است.

شرکت برای بازگشایی نماد باید موارد زیر را ارائه کند که با وجود پیگیری مسوولان هنوز این اطلاعات ارسال نشده است.

1- اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 (حسابرسی شده )

2- اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 30 آذر 95

"وکوثر"

اعتباری کوثر مرکزی دیگر نماد متوقف بازار فرابورس است که در تاریخ 25 بهمن ماه به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات غیر فعال شد. این نماد برای بازگشت به تابلو باید اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 را ارائه کند.

"بساما"

بیمه سامان جدیدترین نماد متوقف فرابورسی است که در 5 فروردین ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم سال مالی 95 به موجب اعلام شرکت متوقف شده است.

شرکت برای بازگشایی نماد باید اطلاعات تعدیل شده عملکرد سال مالی 95 و 96 را به همراه توضیحات شفاف کننده ، ارائه کند.این گزارش حاکی است در مجموع 11 نماد در بازار فرابورس غیر فعال است و مسولان برای دریافت اطلاعات و بازگشایی آنها تلاش می کنند که 5 نماد متعلق به بانک ها و یک موسسه مالی و دو نماد متعلق به بیمه هاست.

کد خبر 388770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =