تغییرات سرمایه‌گذاری در صندوق های بورسی اعلام شد

اداره نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس طی اطلاعیه ای اصلاحات حد نصاب سرمایه‌گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه تغییرات به شرح زیر اعلام می‌ شود؛

1. اصلاحات نصاب دارایی‌ها:

1.1. از این پس در زمان راه‌اندازی، صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری حداکثر 60% از دارایی‌های خود در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی هستند.

1.2. صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا حداکثر 15% از ارزش کل دارایی‌های صندوق می‌باشند.

2. شرایط بررسی درخواست تمدید و یا افزایش سقف:

در تمدید فعالیت یا بررسی درخواست افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

2.1. با تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌هایی که نصاب‌های مذکور در امیدنامۀ خود را به گونه‌ای نقض کرده‌اند که بیش از 85% از دارایی‌های آن‌ها را گواهی سپرده بانکی و یا سپرده بانکی تشکیل می‌دهد، موافقت نمی‌شود. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها که نصاب مذکور در امیدنامۀ خود را رعایت نکرده‌اند نیز با دریافت تعهدنامه از طرف صاحبان امضای مجاز مدیر صندوق مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی‌ها حداکثر ظرف مهلت سه ماه با رعایت مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

2.2. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌های فعال مذکور منوط به انجام احراز شرایط ابلاغیه شمارۀ 12020059 مورخ 24 اسفند 1394 این سازمان و اعمال اصلاحات مربوط به نصاب ترکیب دارایی صندوق‌ها که در بند یک این ابلاغیه آمده‌است، خواهد بود.

بنابراین صندوق‌های فعال نیز از زمان تمدید و یا افزایش سقف مکلف به انجام اصلاحات امیدنامه و طی تشریفات مبنی بر رعایت بند (1) این ابلاغیه هستند.

هزینه صندوق ها

بر اساس مصوبۀ هیأت مدیرۀ این سازمان، از این پس میزان تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح مجموع موارد زیر و منوط به آنکه از مبلغ یک میلیارد ریال در هر دورۀ مالی صندوق تجاوز نکند، با رعایت تشریفات مقرر از جمله برگزاری مجمع و اطلاع رسانی طبق اساسنامه و بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال است:

1. معادل پنج در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق تا سقف هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛

2. معادل یک در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از هزار میلیارد ریال و سقف 5هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛

3. معادل پنج در صد هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از 5 هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.

بدیهی است؛ هر گونه تغییراتی خارج از سقف‌های تعیین شده مطابق رویه کنونی و منوط به دریافت تایید از سازمان است.

 

 

کد خبر 388314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =