بررسی بنیادی و خطوط حمایت و مقاومت تکنیکالی

یک شرکت کارگزاری متغیرهای بنیادی ۶ پالایشگاه­ بورسی و فرابورسی به همراه خطوط حمایت و مقاومت تکنیکالی را تحلیل کرد.

مازیار فتحی/تحلیل گر بنیادی واحد مشاور سرمایه­ گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه ­گذاران

محمد مهدی عشریه/تحلیل گر تکنیکال واحد مشاور سرمایه­ گذاری کارگزاری راهنمای سرمایه­ گذاران

شرکت کارگزاری راهنمای سرمایه ­گذاران، متغیرهای بنیادی 6 پالایشگاه­ اصفهان ، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز و لاوان به همراه خطوط حمایت و مقاومت تکنیکالی را تحلیل کرد.

6 پالایشگاه با ماهیت تولیدی شبیه به هم در بازار سرمایه حضور داشته اند و در سال­ های اخیر بسیار خبرساز بوده­ و ثروت سهامداران خود را به طرز عجیبی با نوسان روبرو ساخته­ اند. گاه این تغییرات برای سهامداران خوشایند و گاه موجب آزردگی خاطر آنها شده است. توقف طولانی نماد این شرکت­ها به همراه عدم شفافیت در نرخ­ ها و افت شدید قیمت نفت که بر روی محصولات و فرآورده­ های آنها تاثیر گذار است و همچنین بحث سهم صندوق توسعه ملی از درآمد این شرکت­ها به همراه بحث کیفی سازی از چالش های این صنعت است که نوسانات سرمایه مردم را سبب گردیده است.

بحث در مورد پالایشگاه به قدر کافی در تحلیل­ های متفاوت کارشناسان و مسدولان بازار سرمایه شده  و مشکلات فوق ­الذکر کاملاً مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برخی از آنها حل شده و برخی هم هنوز در ابهام قرار دارند. اما این تحلیل قصد دارد نمادهای این شرکت­ها را از دیدگاه متغیرهای تحلیل بنیادی و معیارهایی که باید سهامداران برای تصمیم به خرید یا فروش یا نگهداری سهام این شرکت­ ها لحاظ کنند مورد نقد و بررسی قرار دهد.

در چندین جدول زیر متغیرهای متفاوت بنیادی را مشاهده خواهید کرد و همچنین در جدول آخر حمایت و مقاومت تکنیکالی با اندیکاتورهای معتبر و تحلیل فنی مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول اول ارزش بازار 6 پالایشگاه به همراه سرمایه آنها و قیمت سهم به همراه پیش­بینی سود هر سهم برای سال 93 و 94 آورده شده است و بر مبنای یکی از مهمترین نسبت ­ها یعنی پی بر ای بر مبنای سود سال 94 مرتب­ سازی انجام گرفته است.

سرمایه و ارزش بازار در جدول زیر بر مبنای میلیون ریال و قیمت و سود سهم بر مبنای ریال است.

شرکت

نماد

سرمایه

ارزش بازار

قیمت

EPS 93

EPS 94

P/E 94

پالایش نفت اصفهان

شپنا

10.000.000

46.890.000

4,689

636

871

4.5

پالایش نفت تهران

شتران

3.680.302

2.794.0853

7,592

527

626

12.1

پالایش نفت شیراز

شراز

1.027.549

6.996.578

6,809

444

435

15.7

پالایش نفت بندر عباس

شبندر

13.800.000

62.251.800

4,511

523

208

21.7

پالایش نفت تبریز

شبریز

1.942.105

14.878.470

7,661

334

344

22.3

پالایش نفت لاوان

شاوان

1.143.422

8.116.007

7,098

193

157

45.3

 

جمع ارزش بازاری 6 پالایشگاه حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان می­باشد که حدود 70 درصد ارزش صنعت فرآورده نفتی را در بازار سرمایه تشکیل می­ دهد. همچنین حدود 5 درصد ارزش بازار بورس به اضافه بازار اول و دوم فرابورس متعلق به این 6 شرکت می­باشد. پالایش نفت بندرعباس به عنوان بزرگترین و شیراز کوچکترین شناخته می­­شوند.

در جدول فوق معیار مهم پی بر ای حاکی از این است که بهترین پالایشگاه برای خرید اصفهان است. "شپنا" در حالی پی بر ای 4.5 دارد که این نسبت برای این صنعت 8 است و به عنوان تنها پالایشگاهی که از این منظر بسیار مناسب ارزیابی می­ شود باید به آن توجه داشت.

حال به جدول زیر که تقسیم سود را نشان می­ دهد نگاه می شود. چون مجمع سال 93 هیچ یک از این 6 شرکت تا کنون تشکیل نشده است.

نماد

قیمت

پیش بینیDPS سال مالی جاری

DPS پیش­بینی شده تقسیمی 93

P/E  بعد از مجمع

شپنا

4,689

305

223

5

شتران

7,592

125

105

12

شراز

6,809

 

400

14.7

شبندر

4,511

104

261

20.7

شبریز

7,661

 

300

21.4

شاوان

7,098

 

58

44.8

 

متاسفانه سود تقسیمی برای سال 94 برای سه پالایشگاه شیراز و تبریز و لاوان ارائه نگردیده است. اما در ستون P/E بعد از مجمع می­توان دید که خرید این سهم و نگهداری تا بعد مجمع با توجه به قیمت فعلی چه پی بر ای را به دنبال خواهد داشت تا بتوان تصمیم درست­تری در مقایسه با سایر فرصت­ های سرمایه­ گذاری گرفته شود. نتیجه این که "شپنا" همچنان خودنمایی می­ کند.

اگر بخواهیم بنیادی­ تر به سهام نگاه کنیم باید به ارزش دفتری و سود انباشته هر سهم در ترازنامه­ ها نگاهی داشته و ببینیم که از این مناظر به کدام یک رهنمون می­ شویم. البته باید ابراز داشت که متاسفانه ترازنامه­ ها برای برخی از این پالایشگاه­ ها مربوط به پایان سال 92 است اما در هرحال چاره دیگری نیست و باید از آخرین اطلاعاتی که موجود است استفاده کرد.

نماد

قیمت

ارزش دفتری

P/B

سود انباشته به ازای هر سهم

شپنا

4.689

3.842

1.2

2.800

شبریز

7.661

5.933

1.3

4.741

شراز

6.809

5.001

1.4

3.769

شبندر

4.511

2.144

1.2

1.044

شاوان

7.098

2.200

3.2

1.154

شتران

7.592

1.392

5.5

1.260

 

"شپنا" نسبت قیمت بر ارزش دفتری پایینتری نسبت به سایرین دارد و از این منظر تا ردیف چهارم جدول قابل تایید است.

سود انباشته به ازای هر سهم را هم بد نیست نگاهی داشته باشید و با یک وزن نسبتاً مناسب در برآیند تصمیم­گیری خود با توجه به قیمت سهم وارد نمایید.

حال باید نگاهی به وضعیت بازار سهام شرکت­ها و بازده که نتیجه رفتار قیمتی است داشته باشیم تا بتوان تحلیل کرد که هر کدام این شرکت­ها اکنون در مقایسه با سابقه خود از منظر بازدهی در چه وضعی قرار دارند.

نماد

بازده از ابتدای سال جاری

متوسط بازده 3 سال اخیر

شبریز

-12.8%

93.0%

شاوان

-11.9%

79.3%

شبندر

-3.6%

164.3%

شراز

5.2%

118.7%

شپنا

42.5%

86.0%

شتران

42.9%

223.7%

 

مشاهده می شود که "شبریز" از ابتدای سال بدترین عملکرد را داشته است و "شپنا" بهترین بازدهی. البته در این معیار حتما باید به وضعیت بنیادی سهم توجه داشت و صرفاً بر این حساب که سهمی کمترین بازدهی را داشته آن را انتخاب ننمود چون حتماً وضعیت بنیادی شرکت در قیمت سهم تاثیر گذاشته است.

معیار بعدی عملکرد میان دوره­ای این شرکت­ها را نشان می­دهد که متاسفانه فقط برای دو نماد "شبندر" و "شتران" عملکرد میان دوره­ای 9 ماه اول سال 93 منتشر شده است و برای سایرین آخرین صورت مالی منتشره مربوط به 92 است که دیگر ارزش تحلیل ندارد.

نماد

عملکرد میان دوره (دوره/درصد پوشش EPS)

میزان رشد سود میان دوره ای

شبندر

9 ماه / 92 %

53- %

شتران

9 ماه / 58 %

63- %

 

متغیر بعدی رشد سود عملیاتی شرکت­ها است و این که از سود خالص آنها چه درصدی عملیاتی و چه درصدی غیر عملیاتی است.

جدول زیر بر مبنای رشد سود عملیاتی مرتب گردیده است.

نماد

ترکیب پیش بینیEPS سال مالی جاری

رشد سود عملیاتی

عملیاتی

غیر عملیاتی

شپنا

112 %

12- %

203%

شتران

100 %

0 %

69%

شبریز

284 %

184- %

37%

شراز

42 %

58 %

23%

شاوان

129 %

29- %

19%-

شبندر

112 %

12- %

62%-

 

"شپنا" از نگاه میزان رشد سود عملیاتی در برترین جایگاه قرار گرفته و رشد بسیار بالایی را برای میزان این سود شاهدیم. اما "شبریز" هزینه­ های مالی بسیار زیادی دارد که باعث شده سود خالص آن نزدیک به یک سوم سود عملیاتی گردد.

پارامتر بعدی که ترکیب دارایی­های شرکت را نشان می ­دهد نسبت مالکانه است که حاکی از درصد حقوق صاحبان سهام در کل دارایی­ های شرکت است.

نماد

نسبت مالکانه

شپنا

57 %

شراز

54 %

شبریز

40 %

شبندر

37 %

شاوان

18 %

شتران

13 %

 

"شپنا" بهترین جایگاه را از این دیدگاه دارد و جدول فوق حاکی از کمترین بدهی در ترکیب دارایی­ های این شرکت در مقایسه با سایر پالایشگاه­ ها است.

باید توجه داشته باشید که 100 درصد فروش محصولات پالایشگاه­ های تهران، اصفهان، تبریز و شیراز داخلی است ولی بندرعباس به میزان 6 درصد فروش خارجی دارد و لاوان 22 درصد فروش ریالی آن خارجی است.

حال باید دید در بودجه سال 94 هر کدام از این شرکت­ها قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز چگونه لحاظ شده است.

نماد

نرخ نفت (دلار)

نرخ تسعیر ارز (ریال)

شاوان

87.13

26.289

شپنا

87

26.290

شتران

80.73

28.500

شبندر

67.24

28.500

شبریز

47.08

27225

شراز

46.84

27.225

 

لازم به توضیح است که در حدود بیش از 80 روزی که از سال 94 گذشته است متوسط قیمت فروش نفت اوپک حدود 58.8 دلار بوده که 95 درصد فوب که باید برای تحویل به پالایشگاه ­ها محاسبه گردد حدود 55.8 دلار می­ شود.

درست است که کاهش قیمت نفت بر کاهش قیمت مواد اولیه این شرکت­­ ها تاثیرگذار است اما باید در نظر داشته باشید که بر کاهش قیمت فرآورده­ ها هم اثر می ­گذارد که البته این اثر با یک تاخیر زمانی اتفاق خواهد افتاد.

در اینجا نگاهی به مقایسه قیمت بنزین هر پالایشگاه و قیمت نفت تحویلی به آن مجتمع می شود.

نماد

نرخ نفت

(بشکه/دلار)

درصد تغییر ریالی قیمت نفت

نسبت به بودجه 93

نرخ بنزین

(لیتر/تومان)

درصد تغییر قیمت بنزین

نسبت به بودجه 93

شاوان

87.13

6+ %

1623

2- %

شپنا

87

8.4+ %

1617

7.9+ %

شتران

80.78

8+ %

1648

8.2+ %

شبندر

67.24

12.6- %

1373

12- %

شبریز

47.08

-

936

-

شراز

46.84

41.8- %

916

47.1- %

 

قیمت فروش بنزین شتران در بودجه نسبت به سایر پالایشگاه­ ها گرانتر دیده شده که البته دلیل مهم آن بحث اکتان بنزین این پالایشگاه است.

در جدول فوق مشاهده می­ شود شاوان با اینکه افزایش 6 درصدی در قیمت نفت خام دیده اما قیمت بنزین را 2 درصد کاهش داده و از این محل می­تواند تعدیل مثبت داشته باشد. همچنین برای شراز هم چنین مساله­ ای صدق می­کند. برای شبریز نرخ­ های 93 در بودجه به صورت دقیق اعلام نشده و از آوردن درصد تغییر خودداری کرده­ ایم.

دیدگاه تکنیکالی نماد 6 پالایشگاه :

شبندر بر روی بازه 425 الی 445 تومان از حمایت معتبری برخوردار است. این حمایت مصادف با حمایت اندیکاتورrsi  است تا سیگنال صعودی سهم با واگرایی مثبت همراه گردد و سهم اهداف بالاتر را دنبال کند. درصورت شکسته شده محدوده حمایتی فوق، سهم به احتمال بسیار زیاد به حمایت 365 تومان نزول خواهد کرد که حمایت معتبر گن است. از مهمترین مقاومت سهم نیز میتوان به عدد 555 تومان که تقاطع روند نزولی و مقاومت گن است اشاره کرد. همچنین درصورت عبور از این قیمت، احتمال رشد تا 800 تومان، غیرممکن نیست.

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

بازه 425 الی 445

555

محدوده دوم

365

800

 

محدوده 700 الی 720 تومان به عنوان اصلی ­ترین و مهم ترین حمایت فعلی شبریز مطرح است. درصورت افت بیشتر، احتمال ریزش سهم تا محدوده 530 تومان بسیار بالا است. محدوده 950 الی 1050 به علت تمرکز خطوط روند، فیبوناچی و گن، به عنوان اصلی ترین محدوده مقاومتی سهم مطرح است. مقاومت بعدی سهم درصورت صعود، 1500 تومان مطرح می­ گردد.

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

بازه 700 الی 720

530

محدوده دوم

بازه 950 الی 1050

1500

 

شپنا به نزدیکی حمایت 415 الی 425 تومان نزدیک شده است. شکست این حمایت به مثابه رسیدن به کف قبلی و محدود حمایتی 285 الی 300 تومان است که در سنوات گذشته به عنوان اصلی­ ترین حمایت سهم مطرح می­ شده است. 570 الی 600 تومان محدوده PRZ سهم و اولین مقاومت سهم است. درصورت عبور از محدوده فوق، انتظار رشد سهم تا حوالی 850 تومان را داریم.

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

بازه 415 الی 425

بازه 570 الی 600

محدوده دوم

بازه 285 الی 300

850

 

در روند قیمتی شراز، بازه 610 الی 650 تومان، که مصادف با کف قبلی سهم و سیگنال خرید اندیکاتورRSIاست، به عنوان حمایت بسیار معتبری است. درصورت شکست این حمایت، بازه 350 الی 370 تومان با استفاده از استراتژی ایچیموکو، به عنوان معتبرترین حمایت بعدی سهم مطرح است. با استفاده از همین استراتژی و خطوط روند سهم، محدوده 850 تومان اولین مقاومت سهم و در نهایت 1150 تومان دومین مقاومت سهم معرفی می­ گردند.

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

بازه 610 الی 650

850

محدوده دوم

بازه 350 الی 370

1150

 

شاوان با استفاده از استراتژی ایچیموکو، با حمایت 660 الی 685 تومان رو­به ­رو است که این حمایت در اندیکاتورRSI نیز تایید می­گردد. درصورت افت بیشتر، سهم با حمایت 450 تومان رو­به­رو خواهد بود. همچنین بازه 1200 الی 1300 تومان، به عنوان مهمترین مقاومت سهم با استفاده از خطوط روند و فیبوناچی، به دست آمده است. عبور از محدوده فوق، احتمال رشد تا محدوده 1950 تومان را نوید می­دهد.

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

بازه 660 الی 685

بازه 1200 الی 1300

محدوده دوم

450

1950

شتران دو حمایت معتبر ایچیموکو در راه خود دارد. 400 تومان به عنوان حمایت کومو و کینجنسن و تنکنسن است. پس از آن 240 الی 250 تومان، حمایت بعدی ایچیموکو است. 550 الی 600 تومان نیز به عنوان مقاومت اول سهم و درنهایت 850 تومان، به عنوان اصلی­ ترین مقاومت سهم در روند آتی سهم معرفی می­گردد. (قیمت­های شتران با احتساب افزایش سرمایه 117 درصدی بوده که تصویب شده است)

 

حمایت

مقاومت

محدوده اول

400

بازه 550 الی 600

محدوده دوم

بازه 240 الی 250

850

 
منبع: بورس پرس
کد خبر 387758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =