با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://www.sedayebourse.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://www.sedayebourse.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
بازار سهام http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/2
بازار کالایی http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9040
تحلیل http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9041
اخبار اقتصادی http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9042
اخبار شرکتی http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9043
اقتصاد پرداخت http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9038
چندرسانه ای http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9037
چندرسانه ای > فیلم http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9044
چندرسانه ای > عکس http://www.sedayebourse.ir/rss/tp/9045