مرگ زودرس

  • مرگ زودرس ۴ هزار تهرانی به‌دلیل آلودگی هوا

    مرگ زودرس ۴ هزار تهرانی به‌دلیل آلودگی هوا

    رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با تشریح عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی هوای تهران گفت: اگر برای خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کاری نکنیم به وضعیت بحرانی در آلودگی هوا می‌رسیم، سالانه ۴هزار مرگ زودرس به‌دلیل آلودگی هوا در تهران داریم.