• برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه باید کرد؟

    برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه باید کرد؟

    مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت حدود یک ماه آینده برگزار خواهد شد و مشمولانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، با حضور در این مجامع با رای خود از میان کاندیداها، اعضای هیات مدیره را انتخاب خواهند کرد.

تیتر سه سرویس