۴۱۸ نتیجه برای جستجوی شما.
 • ۲۱ ارز گران شد

  ۲۱ ارز گران شد

  بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ رسمی ۱۷ ارز کاهش و ۲۱ ارز افزایش یافت و نرخ رسمی هشت ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۶ هزار ۹۴۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۶۱۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۳۵۷ ریال... ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۲۸ ریال، روبل روسیه ۵۹۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال و لیر...

 • نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش شد

  نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش شد

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت و نرخ رسمی ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار ۳۶۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۶۳۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۲ هزار ۹۸۰ ریال... و ۶۵۳ ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۳۸ ریال، روبل روسیه ۵۵۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال...

 • نگاهی به تغییرات امروز نرخ رسمی ارز

  نگاهی به تغییرات امروز نرخ رسمی ارز

  طبق اعلام بانک نرخ رسمی ۱۹ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. نرخ رسمی ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار ۴۰۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۹۴۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۲ هزار ۶۶۹ ریال... ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۶۵ ریال، روبل روسیه ۵۲۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر...

 • نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۵۸۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۱۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۲۴۵ ریال... و ۸۶۸ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۶۸ ریال، روبل روسیه ۵۰۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۶۷ ریال...

 • نگاهی به تغییرات امروز ارزهای رسمی

  نگاهی به تغییرات امروز ارزهای رسمی

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ رسمی ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۶۷۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۱۰۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۵۴۰ ریال...، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد. بیشتر بخوانید...

 • نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت. نرخ رسمی ۹ ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۶۷۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۹۸۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار ۴۵۲ ریال... ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۵۹ ریال، روبل روسیه ۵۱۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال و لیر...

 • نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش یافت

  نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت.

  ... ریال قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۴۰۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۳۸۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳... ۲‌هزار و ۸۷۰ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۴۹ ریال، روبل روسیه ۵۲۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار...

 • نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهشی شد

  نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهشی شد

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت.

  ... هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۸۳۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۶۴۴ ریال، یکصد ین... آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۸۶۸ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۵۲ ریال، روبل روسیه ۵۰۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲...

 • نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش یافت

  نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی یورو کاهش یافت. در این روز نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش و ۱۴ ارز کاهش یافت و نرخ رسمی ۷ ارز نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین در این روز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۸۲۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۴ هزار ۲۸۵...، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد. بیشتر بخوانید...

 • نرخ رسمی یورو کاهش یافت

  نرخ رسمی یورو کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی یورو کاهش یافت و نرخ پوند نیز با نرخ ۵۵ هزار و ۸۳ ریال ثابت ماند. در این روز نرخ رسمی ۱۴ ارز افزایش و ۱۱ ارز هم کاهش یافت. همچنین نرخ رسمی ۲۱ ارز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین در این روز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۷۹۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۹۰۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۴ هزار ۲۸۵...، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد. بیشتر بخوانید...

 • نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند، همچنین نرخ ۷ ارز افزایش و ۳۰ ارز کاهش یافت.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۸۲۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۲ هزار ۸۸۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۴ هزار ۲۸۴ ریال... آفریقای‌جنوبی ۲‌ هزار و ۸۶۷ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۶۱ ریال، روبل روسیه ۴۹۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲...

 • نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت

  نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت؛ نرخ رسمی ۸ ارز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۷۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۲۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار ۲۳۴ ریال... و ۸۰۳ ریال، لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۳۶ ریال، روبل روسیه ۴۰۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال...

 • نگاهی به نرخ ارزهای رسمی کشور

  نگاهی به نرخ ارزهای رسمی کشور

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش و نرخ ۱۴ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۵۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۴۰۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار ۵۳۴ ریال... و ۷۸۲ ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۵۶ ریال، روبل روسیه ۳۹۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۰ ریال...

 • نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش و نرخ ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی ۹ ارز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۷۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۵۳۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار ۸۰۷ ریال... ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۴۵ ریال، روبل روسیه ۳۱۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر...

 • نرخ رسمی ارزها امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

  نرخ رسمی ارزها امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

  بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه، ۲۱ اسفند ماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۹ واحد پولی افزایش و قیمت ۲۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۹ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۴۵۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۵ هزار ۸۶۰ ریال...، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۸۳ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال قیمت‌گذاری شد. بیشتر بخوانید...

 • نرخ رسمی۲۲ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی۲۲ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش و ۲۲ ارز نیز کاهش یافت، نرخ ۶ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... ریال قیمت‌گذاری شد. همچنین دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۷۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۴۸۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار ۳۱۷... آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۷۴۳ ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۸۹۴ ریال، روبل روسیه ۳۲۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲...

 • ۱۶ ارز افزایش و ۱۱ ارز کاهش یافت

  ۱۶ ارز افزایش و ۱۱ ارز کاهش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش و قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۹ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۶۲۲ ریال... و ۹۵۴ ریال، روبل روسیه ۳۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال و لیر سوریه ۱۷ ریال...

 • نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

  نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۶۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار ۵۷۲ ریال... و ۷۳۷ ریال، لیر ترکیه ۲هزار و ۹۵۵ ریال، روبل روسیه ۳۴۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال...

 • نرخ رسمی ۲۱ ارز ثابت ماند

  نرخ رسمی ۲۱ ارز ثابت ماند

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۷ ارز افزایش و قیمت ۱۸ ارز کاهش یافت، نرخ ۲۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۹۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۷۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و۲۴۷... آفریقای‌جنوبی ۲‌هزار و ۷۷۶ ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۳۹ ریال، روبل روسیه ۵۰۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲...

 • امروز نرخ رسمی ارز چه تغییراتی کرد؟

  امروز نرخ رسمی ارز چه تغییراتی کرد؟

  طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.

  ... قیمت‌گذاری شد. همچنین امروز دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۹۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار ۷۱۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و۳۱۶... و ۷۷۵ ریال، لیر ترکیه سه‌هزار و ۳۹ ریال، روبل روسیه ۵۰۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال...