سناریوهای احتمالی تامین کسری بودجه

نگاه تحلیلی علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه، به سناریوهایی که دولت برای تامین مالی کسری بودجه در پیش دارد.

سناریوهایی که برای تامین کسری بودجه دولت وجود دارد به طور کلی مورد اول با استقراض دولت از بانک مرکزی است، بعدی انتشار اوراق بوده و دیگری فروش منابع ارزی است که اگر دولت داشته باشد، از محل فروش نفت یا سایر صادراتی که وجود دارد، است. بر این اساس از طریق این موارد به صورت کلی می‌توان کسری بودجه را تامین کرد.

برخی از این سناریوها مانند استقراض دولت از بانک مرکزی، به طور طبیعی پیامد تورمی دارد. انتشار اوراق که درواقع همان استقراض دولت از بازار می‌شود، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد که در نهایت اثر آن تورمی است ولی با این اثر تورمی را با تاخیر زمانی دارد. تمام موارد برای تامین کسری بودجه دولت در نهایت اثر تورمی خواهد داشت اما با توجه به شیوه تامین آن ممکن است، اثر آن کوتاه مدت یا میان مدت تورمی باشد.
اینکه دولت کدام سناریو را در پیش خواهد گرفت، مشخص نیست اما به نظر می‌رسد تلاش دولت بر این است که کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام ندهد. به این معنا که دولت قصد دارد از طریق روش‌های دیگر کسری بودجه خود را جبران کند. بنابراین تا حد ممکن سعی می‌کند فعلا تورم را افزایش ندهد و این افزایش تورم را به سال بعد منتقل کند. از صحبت‌ها و بحث‌هایی که از طرف مقامات دولتی می‌شود اینگونه برداشت می‌شود که هدف دولت این است که از این طریق هزینه‌های خود را تامین کند.

  • منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۰
کد خبر 462839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =