سهامداران «دامین»،«ومدیر»،«شصفها»،«وآفر» و «وجم» بخوانند

مجمع عمومی شرکت های داروسازی امین، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، پتروشیمی اصفهان، سرمایه گذاری اعتماد جم، سرمایه گذاری ارزش آفرینان برگزار شد.

به گزارش صدای بورس مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی امین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ با حضور ۶۸درصد از سهامداران درمحل شرکت داروسازی امین برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، محمود بانکی  به‌عنوان رئیس مجمع ، حسن دهقانی خرم و علیرضا جعفری نسب  به‌عنوان ناظران مجمع و محمد مهدی حقوقی به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد .
در مراسم این مجمع با افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲,۵۷۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۹۰ درصد از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت شد .
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ با حضور ۱۰۰درصد از سهامداران درمحل خیابان مطهری برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، محمد مهدی انتشاری  به‌عنوان رئیس مجمع ، محمدنادر خمجانی و علی پرتوی  به‌عنوان ناظران مجمع و علی بابا رضا  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
محمود طهماسبی کهیانی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد .
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۹۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بیم سهامداران تقسیم شد.
موسسه رایمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و  دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ با حضور ۸۴درصد از سهامداران درمحل بزرگراه شهید لشگری برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،  روح اله عسگر شهبازی  به‌عنوان رئیس مجمع ، مهدی جعفری بشلی و رضا عزیز محسنی  به‌عنوان ناظران مجمع و علی آمره به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
ابراهیم اعتمادی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد .
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۳۱۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بیم سهامداران تقسیم شد.
موسسه آرمان آروین پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع گروه بهمن، سرمایه گذاری پویا همگام، کیا مهستان ، شاسی ساز ایران و مزدا یدک به عنوان هیات مدیره جدید منصوب شدند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ با حضور ۸۹درصد از سهامداران درمحل بزرگراه شهید لشگری برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، روح اله عسگر شهبازی  به‌عنوان رئیس مجمع ، مهدی جعفری بشلی  و رضا عزیز محسنی  به‌عنوان ناظران مجمع و زهرا علی وردی  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
سیدعلی رضوی روحانی مدیرعامل این شرکت در ابتدای مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد .
موسسه رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسین  به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع گروه بهمن، بیمه ملت، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری پویا همگام، بازرگانی سروش بهمن به عنوان هیات مدیره جدید منصوب شدند.

کد خبر 431018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =