قیمت انواع لپ‌تاپ سه‌شنبه ۵ اسفند +جدول

قیمت انواع لپ‌تاپ در روز پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

به گزارش صدای بورس، قیمت انواع لپ‌تاپ به شرح جدول زیر است:

 نام و مدل لپ تاپ  قیمت (ریال)
 لپ تاپ گیمینگ لنوو Ideapad L۳۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۳۰۰H ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB MX۱۱۰   ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ Core i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB MX۱۵۰   ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad L۳۴۰ R۷-۳۷۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad S۵۴۰ i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ Core i۵-۱۰۲۱۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ N۵۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad T۴۷۰p Core i۷ ۸GB ۱TB Intel   ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵ ۱۵IMH۰۵H i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB HDD ۲GB   ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB   ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۷ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB   ۲۹۸,۶۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad S۳۴۰ i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۵۱۲SSD   ۲۱۰,۰۲۹,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ Ryzen ۳ ۳۲۰۰G ۸GB ۱TB Touch   ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۴ i۷ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB   ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۸۸,۲۵۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ Celeron ۳۸۶۷U ۴GB ۱TB   ۸۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۴ i۷ ۸GB ۱TB HDD ۲GB   ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۴ i۷ ۸GB ۱TB SSD ۲GB   ۳۲۵,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB+۲۵۶SSD ۴GB   ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۵ ۸GB ۱TB SSD ۲GB   ۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۵ ۸GB ۱TB HDD ۲GB   ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۵ ۸GB ۱TB HDD ۲۵۶GB SSD ۲G   ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ Celeron N۴۰۰۰ ۸GB ۱TB ۵۱۲SSD   ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB m۵۳۰   ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۵-۱۰۲۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Celeron ۳۸۶۷U ۸GB ۱TB Intel   ۸۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ A۶-۹۲۲۵ ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵ AMD R۷-۴۸۰۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵ AMD R۷-۴۸۰۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Pentium ۴۴۱۵U ۴GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۲GB m۵۳۰   ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB mx۱۵۰   ۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB Intel   ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۲۰GB ۲TB ۵۱۲SSD   ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad L۳۴۰ i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۳-۷۱۰۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Pentium ۴۴۱۵U ۸GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB m۵۳۰   ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB Intel   ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۲۰GB ۲TB ۲۵۶SSD   ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۲TB ۴GB   ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۸GB ۱TB Intel   ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Pentium Silver N۵۰۰۰ ۴GB ۱TB   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Pentium ۴۴۱۵U ۴GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۲GB m۵۳۰   ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB mx۱۵۰   ۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۱۲GB ۱TB Intel   ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۲۰GB ۲TB ۵۱۲SSD   ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad L۳۴۰ i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۳-۷۱۰۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Pentium ۴۴۱۵U ۸GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB m۵۳۰   ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB Intel   ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۳-۱۰۱۱۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۲۰GB ۲TB ۲۵۶SSD   ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۲TB ۴GB   ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۲GB m۵۳۰   ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۵-۷۲۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۳,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB MX۱۱۰   ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ Celeron N۴۲۰۵ ۴GB ۱TB Intel   ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ N۵۰۰۰ ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۵ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB MX۱۱۰   ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۱۶GB ۲TB ۴GB   ۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ A۶-۹۲۲۵ ۴GB ۱TB   ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳۳۰ Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۵۰۰GB   ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۵-۷۲۰۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰ ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion Y۵۴۵ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB m۵۳۰   ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ I۵-۱۰۲۱۰ ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۵-۷۲۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۳,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB MX۱۱۰   ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ Celeron N۴۲۰۵ ۴GB ۱TB Intel   ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۷۰۲۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB m۵۳۰   ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB ۴GB   ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵ ۱۵IMH۰۵H i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۵ IIL i۳-۱۰۰۵G۱ ۴GB ۱TB Intel   ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion Y۵۴۵ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۶GB   ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۴ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB   ۳۴۰,۴۶۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۵ ۱۶GB ۱TB HDD ۲GB   ۲۴۳,۶۷۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۵ i۵ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB   ۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad E۱۴ i۷ ۱۶GB ۱TB HDD ۲GB   ۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion Y۵۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ A۶-۹۲۲۵ ۸GB ۱TB ۵۱۲MB   ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion Y۵۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۳۰ Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۱۳۰ A۶-۹۲۲۵ ۸GB ۱TB ۵۱۲MB   ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion Y۵۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB   ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۳۰ i۳-۸۱۳۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB MX۳۳۰   ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو G۵۰۸۰ DC ۴GB-۱TB-۲GB   ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو L۳۴۰ i۳-۸۱۴۵U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Thinkpad X۲۵۰ i۵ ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو ThinkPad T۴۲۰ i۷-۲۶۲۰M ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۵l IWL i۵-۸۲۶۵U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD   ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ لنوو Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۵۱۲GB SSD   ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو v۱۵ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB MX۱۱۰   ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad ۳ Pentium ۶۴۰۵U ۴GB ۱TB HDD ۲G   ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۶GB   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو V۱۵ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB MX۱۱۰   ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Legion ۵i i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB   ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو IdeaPad L۳۴۰ i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۱۱۰ E۱-۷۰۱۰ ۴GB ۵۰۰GB ۵۱۲MB   ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۴۰UB Core i۷-۸۵۵۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۲۱JP i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۱TB   ۲۱۴,۹۶۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook X۵۴۰LJ i۳-۴GB-۱TB-۲GB   ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۷۱GT i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۴۰UB Core i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳UA i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۷۱GD i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۴۰UB Core i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۴۲UN i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook K۵۴۳UB I۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۴۳UB i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG G۵۳۱GW i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۸GB   ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۲TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۵۲,۹۹۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس A۷۱۲FB i۷-۸۵۶۵H ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس S۴۳۰UN i۷ ۱۲GB ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۰۹JB i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس M۵۰۹DJ Ryzen ۵-۳۵۰۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸GB SSD   ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۰۹JA i۳-۱۰۰۵G۱ ۴GB ۱TB Intel   ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Vivobook ۱۵ X۵۴۰UA i۳-۷۰۲۰U ۴GB ۱TB   ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۲۱MA Pentium N۵۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳UB i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۲۱JP i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB   ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۷۱LH i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲GB SSD ۴GB   ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۰MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۳۳FLC i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD ۲GB   ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB   ۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ X۵۴۰UA i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۳۱FLC i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۵۱۲SSD ۲GB   ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ASUS ROG Zephyrus M۱۵ GU۵۰۲LW I۷ ۱۶GB ۱TB SSD   ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۶۴JP i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۲۱JB i۵ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۲۱JB i۵ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳UB i۵-۸۲۵۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس EeeBook E۲۰۲SA N۳۰۵۰ ۲GB ۵۰۰GB Intel   ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس FX۵۰۴GD i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Laptop Asus Q۵۰۰A i۷-۸-۷۵۰GB   ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس FX۵۰۵DT Ryzen ۷ ۳۷۵۰H ۸GB ۲۵۶GB SSD ۴G   ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۶۴FL i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۵۳,۹۴۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس S۳۳۰FL i۷-۸۵۶۵U ۱۶GB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۳۴,۹۴۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook K۵۴۳UB i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۵۶UR i۷-۷۵۰۰ ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG GL۵۰۲VM i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۶GB   ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۴۰UB Core i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۵۶UR i۵-۶۲۰۰ ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook K۵۴۲UF i۷-۸۵۵۰ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۵۶UR i۵-۶۲۰۰ ۶GB ۱TB ۲GB   ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۰MB Pentium N۵۰۰۰ ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۳۴FL i۷-۸۵۶۵U ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB   ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus S۱۷ GX۷۰۱LXS I۷ ۳۲GB ۱TB   ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ R۵۴۵FB i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB   ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ Asus FX۷۰۵DT R۷ ۱۶GB ۱T‌B ۲۵۶GB SSD   ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۵۱۲LW I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۸GB   ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۶۳FL i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD Touch   ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ ایسوس FX۷۰۶IU R۹ ۱۶GB ۱T‌B ۲۵۶GB SSD   ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس M۵۰۹DJ R۷-۳۷۰۰U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۷۱۲LV I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۶GB   ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ Asus FX۵۰۵DT R۷ ۱۶GB ۱T‌B ۵۱۲GB SSD   ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook X۵۴۰UA i۳-۸۱۳۰U ۴GB ۱TB Intel   ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ Asus FX۷۰۵DT R۷ ۱۶GB ۱T‌B ۲۵۶GB SSD   ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۵۱۲LW I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۸GB   ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۶۳FL i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD Touch   ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ ایسوس FX۷۰۶IU R۹ ۱۶GB ۱T‌B ۲۵۶GB SSD   ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس M۵۰۹DJ R۷-۳۷۰۰U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۷۱۲LV I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۶GB   ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ Asus FX۵۰۵DT R۷ ۱۶GB ۱T‌B ۵۱۲GB SSD   ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۲۱JB-EJ۰۸۳ i۳-۱۰۰۵G۱ ۴GB ۱TB   ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۰MB Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB ۲GB   ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳UB i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel   ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ X۵۴۲UN i۷ ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ لنوو Ideapad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB   ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۸GB ۱T‌B ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۴۵FJ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Vivobook R۵۴۵FJ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس G۵۱۲LI i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱T‌B SSD ۴GB   ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس G۵۱۲LI i۷-۱۰۷۵۰H ۳۲GB ۱T‌B SSD ۴GB   ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Vivobook R۵۶۴JP i۷ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD   ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس M۵۰۹ Ryzen ۳-۳۲۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۸GB ۱T‌B ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook R۵۴۵FJ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Vivobook R۵۴۵FJ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB   ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس G۵۱۲LI i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱T‌B SSD ۴GB   ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۵۳۳FTC i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD   ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۵۳۴FTC i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD   ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۵۱۲LV I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۶G   ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۸۱FL i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱T‌B SSD ۲GB   ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱T‌B ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook X۵۴۰NA Cel N۳۳۵۰ ۴GB ۵۰۰GB   ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۲۱JB i۳-۱۰۰۵G۱ ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۷۷,۹۴۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس تاچ ZenBook UX۴۳۴FL i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB   ۴۱۴,۹۹۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Vivobook R۵۶۴JP i۵ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD   ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۷۱LH i۵-۱۰۳۰۰H ۱۲GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۴GB   ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳MA Celeron N۴۰۲۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس K۵۷۱LI i۷-۱۰۷۵۰H ۱۲GB ۱TB ۲۵۶GB SSD   ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس UX۴۳۴FQ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB   ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۰۹JB i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۰۹MA Celeron N۴۰۰۰ ۸GB ۱TB Intel   ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۰۹MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۰MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳BA E۲-۹۰۰۰ ۴GB ۱TB ۲GB   ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Strix G۱۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۸GB ۵۱۲SSD ۴GB   ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۲۱JB i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Strix G۵۳۱GT i۷-۹۷۵۰H ۲۴GB ۵۱۲SSD ۴GB   ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳MA Celeron N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB Intel   ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook X۵۴۰YA E۱-۶۰۱۰ ۴GB ۵۰۰GB   ۹۵,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۳MA Celeron N۴۰۰۰ ۸GB ۱TB Intel   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس X۵۴۰BA AMD A۴-۹۱۲۵ ۴GB ۱TB AMD R۳   ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس N۵۵۰JK i۷-۴۷۰۰HQ ۸GB ۱TB GT ۸۵۰M ۴GB   ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس Asus N۵۵۰JV cori۷-۸-۱TB-۲GB   ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX۵۰۴ i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB+۱۲۸SSD   ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX۵۰۴ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook S۱۵ S۵۳۲FL i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB SSD   ۳۰۹,۹۶۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook S۱۵ S۵۳۳JQ i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB SSD   ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus GX۵۵۰LWS I۷ ۳۲GB ۱TB ۸GB   ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook S۱۴ S۴۳۳JQ i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB   ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس VivoBook S۱۵ S۵۳۳JQ i۵ ۸GB ۵۱۲GB SSD   ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسوس R۵۲۱JB i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی زدبوک ۱۴   ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی EliteBook ۸۷۷۰w Core i۷ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB   ۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ZBook ۱۷ G۵ E-۲۱۷۶M ۱۶GB ۵۱۲GB ۶GB   ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Spectre x۳۶۰ i۷-۸۲۶۵U ۸GB ۲۵۶SSD Intel   ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۲۲۰۴nia i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ProBook ۴۵۰ G۷ i۵ ۸GB ۵۰۰GB ۱۲۸SSD   ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Pavilion AB۲۳۷EA i۷-۸GB-۱TB-۴GB   ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Touchscreen i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۵۱۲SSD   ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Touchscreen Premium i۵ ۸GB ۵۱۲SSD   ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۲۱۸۹nia i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی dy۱۰۳۶nr i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۲۵۶SSD   ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Envy ۶JU۵۲UA i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۵۱۲SSD   ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP Pavilion ۱۵-dk۰۰۵۶wm i۵-۹۳۰۰H ۸GB ۲۵۶SSD   ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook ۱۵ G۳ i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB   ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Notebook ۱۵-da۲۱۸۰ i۵-۱۰۲۱۰U ۴GB ۱TB   ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۰۰۹۱ne i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۲۱۹۹nia i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook ۱۷ G۳ i۷ ۳۲GB ۵۱۲SSD ۸GB   ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ZBook ۱۴ G۲ i۵-۵۳۰۰U ۸GB ۵۰۰GB ۱GB   ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۲۲۰۴nia i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB   ۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ZBook ۱۵ Studio G۳ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB   ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ProBook ۶۴۵ G۱ A۶ ۵۳۵۰M ۸GB ۳۲۰GB ۷۶۸M   ۷۳,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP ۱۵-da۲۲۱۱nia i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
 Laptop HP Pavilion ۱۵-D۰۲۷   ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی Zbook ۱۷ i۷-۴۹۰۰MQ ۱۶GB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ZBook ۱۵ Studio G۳ i۷ ۸GB ۲۵۶SSD ۴GB   ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ HP OMEN ۱۵-CE۱۹۸WM i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۴۰۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اچ پی ۸۵۰ جی ۱   ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر AN۵۱۵-۵۱ Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۷ A۷۱۵-۷۱G Core i۵ ۸GB ۱TB ۴GB   ۲۵۰,۸۹۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۵۵G i۳-۱۰۰۵G ۴GB ۱TB ۱GB   ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Spin ۵ SP۵۱۳ i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Nitro ۵ AN۵۱۵-۵۴ i۷-۹۷۵۰H ۱۶G ۱TB ۲۵۶SSD   ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Predator Helios ۳۰۰ i۷ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر PH۳۱۵-۵۳-۷۲XD i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲GB SSD   ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۵۵G i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB   ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۷ A۷۱۵-۷۱G i۵ ۸GB ۱T ۱۲۸SSD ۴GB   ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Nitro ۵ AN۵۱۵-۵۴ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB SSD   ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۷ A۷۱۵-۷۴G i۷-۹۷۵۰H ۸G ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۸۵,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۳۴-C۶J۸ Cel N۴۰۰۰ ۴GB ۱TB   ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۳۳-P۲B۱ Pentium ۴GB ۱TB   ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر Aspire A۳۱۵-۵۵G i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر AN۵۱۵-۵۵-۷۱۴۹ i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر AN۵۱۵-۵۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB   ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر AN۵۱۵-۴۳ Ryzen ۷ ۳۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ایسر PT۳۱۵ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB SSD ۴GB   ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Modern ۱۴-B۱۰MW i۳-۱۰۱۱۰U ۴GB ۲۵۶GB SSD   ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GF۶۳ Thin ۱۰SCSR i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB   ۳۲۳,۷۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ام اس آی PS۶۳ Modern ۸SC i۷-۸۵۶۵U ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GP۷۵ Leopard ۱۰SDK i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۶GB   ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GS۶۶ Stealth ۱۰SFS i۷-۱۰۸۷۵H ۱۶GB ۲TB SSD   ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Bravo ۱۷ A۴DDR Ryzen ۷ ۴۸۰۰H ۱۶GB ۱TB SSD   ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Modern ۱۴ B۱۰RBSW i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۵۱۲GB SSD   ۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GE۶۶ Raider ۱۰SFS i۷-۱۰۸۷۵H ۱۶GB ۱TB SSD   ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GT۶۳ TITAN ۱۰SF i۷ ۳۲GB ۱TB ۵۱۲GB SSD ۸GB   ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GT۷۶ Titan DT ۱۰SGS i۹ ۶۴GB ۱TB ۱TB SSD   ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ MSI GF۶۳ Thin ۹SC i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Prestige ۱۴ A۱۰SC i۷-۱۰۷۱۰U ۱۶GB ۱TB SSD   ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ MSI GS۶۵ Stealth ۹SD i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶G   ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Modern ۱۵ A۱۰RAS i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۲۵۶GB SSD   ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ MSI GE۶۵ Raider ۹SE i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI P۶۵ Creator ۹SD i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GT۷۶ Titan DT ۹SG i۹ ۶۴GB ۱TB ۱TB SSD ۸GB   ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GE۶۳ Raider RGB ۹SE i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ MSI GF۷۵ THIN ۹SC i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GS۶۵ Stealth ۹SE i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GP۶۵ Leopard ۹SD i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD   ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Prestige ۱۴ A۱۰RAS i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GP۷۵ Leopard ۹SD i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Modern ۱۵ A۱۰RB i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۵۱۲SSD ۲GB   ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GE۷۵ Raider ۱۰SGS i۹ ۳۲GB ۱TB ۱TB SSD ۸GB   ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI GS۷۵ Stealth ۹SF i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۸GB   ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ MSI Modern ۱۵ A۱۰RB i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۲۵۶GB ۲GB   ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ ام اس آی GL۶۳ ۸RD i۷-۸۷۵۰H ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXW۲   ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MVVK۲ i۹-۹۸۸۰H ۱۶GB ۱TB SSD   ۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN۹۳LL M۱ ۸GB ۲۵۶SSD   ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN۶۳LL M۱ ۸GB ۲۵۶SSD   ۳۵۳,۲۶۸,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGNE۳LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD   ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN۶۳LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD Gray   ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN۹۳LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD   ۴۱۵,۷۰۵,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MXK۳۲ i۵-۸۲۵۹U ۸GB ۲۵۶SSD   ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MXK۶۲ i۵-۸۲۵۹U ۸GB ۲۵۶SSD   ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MWTK۲ i۳-۱۰۰۰NG۴ ۸GB ۲۵۶SSD   ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MXK۵۲ i۵-۸۲۵۹U ۸GB ۵۱۲SSD   ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک پرو MWTL۲ i۳ ۸GB ۲۵۶SSD   ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل MVVJ۲ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB   ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک پرو MVH۲۲ i۵ ۸GB ۵۱۲SSD   ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک پرو ۲۰۱۹ MV۹۶۲   ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ اپل مک بوک ایر MREF۲ ۲۰۱۸   ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ هوآوی MateBook ۱۳ WRTB-WAH۹L i۵ ۸GB ۵۱۲SSD   ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ هوآوی MateBook ۱۳ WRTB-WFE۹L i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ هوآوی MateBook D ۱۵ BOB-WAH۹ i۵ ۸G ۱TB ۲۵۶SSD   ۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ هوآوی MateBook D۱۵ BOH-WAQ۹R Ryzen۵ ۸GB ۱TB   ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book ۲ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Laptop ۳ i۵ ۸GB ۲۵۶SSD   ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book ۲ i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB   ۵۸۹,۱۵۴,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book i۷ ۱۶GB ۱TB ۱GB   ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book ۳ i۷ ۱۶GB ۲۵۶SSD ۴GB   ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book ۳ i۷ ۳۲GB ۵۱۲SSD ۶GB   ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Laptop ۳ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Laptop i۵ ۴GB ۱۲۸SSD   ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ مایکروسافت Surface Book i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۲GB   ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Inspiron ۱۵ ۵۵۷۰ Core i۷ ۱۶GB ۲TB ۴GB   ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Latitude E۵۴۴۰ i۵-۴۳۰۰U ۸GB ۵۰۰GB ۲GB   ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Inspiron ۳۰۰۰ i۳-۱۰۰۵G۱ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD   ۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Precision ۷۵۱۰ i۷-۶۸۲۰HQ ۸GB ۱TB ۲GB Touch   ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Precision ۵۵۱۰ i۷-۶۸۲۰HQ ۱۶GB ۲۵۶SSD ۲GB   ۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ صنعتی دل Rugged Exterme i۵-۸GB-۲۵۶SSD-Intel   ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل Latitude E۶۵۳۰ i۷-۳۷۴۰QM ۴GB ۵۰۰GB ۱GB   ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ دل پریسیژن ام ۴۸۰۰   ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ سامسونگ Notebook ۹ Pro i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۵۱۲SSD   ۴۱۵,۶۱۳,۰۰۰
 لپ تاپ سامسونگ Galaxy Book Ion i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۵۱۲SSD   ۳۵۴,۰۲۱,۰۰۰
 لپ تاپ سامسونگ Galaxy Book Flex i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۵۱۲SSD   ۳۵۷,۱۳۱,۰۰۰
 لپ تاپ Razer Blade Stealth ۱۲ i۷-۶۵۰۰U ۸GB ۵۱۲SSD   ۵۴۴,۲۴۴,۰۰۰
 لپ تاپ گیمینگ ریزر Razer Blade ۱۵ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD   ۵۲۰,۶۶۹,۰۰۰
 لپ تاپ Razer Blade Stealth ۱۳ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB   ۵۰۱,۰۸۸,۰۰۰
 لپ تاپ فوجیتسو LIFEBOOK T۹۳۸ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۲۵۶GB SSD   ۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
 لپ تاپ صنعتی پاناسونیک CF-۳۱ i۵-۴GB-۵۰۰GB-Intel   ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد ۲۴

کد خبر 429063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =