تصمیمات مجامع ۱۰ شرکت بورسی منتشر شد

مجمع عمومی شرکت های تولیدی فولاد سپید فراب کویر، لیزینگ صنعت و معدن، سیمان آرتا اردبیل، سرمایه گذاری صنایع ایران، سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، عمران و توسعه فارس، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره، بانک پاسارگاد و سامان گستر اصفهان برگزار شد.

به گزارش صدای بورس، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با حضور ۹۰درصد از سهامداران  درمحل هتل آسمان برگزار شد.براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،حمیدرضا خوروش  به‌عنوان رئیس مجمع ، منصور صرامی فروشانی و هما بهرامی  به‌عنوان ناظران مجمع و محمدرضا هرمزی نزاد  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.احمد خوروش مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع حمیدرضا خوروش، جواد خوروش، سالار خوروش، علی محمد خوروش و راهبران سرمایه کویر به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ صنعت و معدن روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور ۷۷درصد از سهامداران درمحل  خیابان سهروردی شمالی برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،علی موحدنژاد  به‌عنوان رئیس مجمع ، افشین پناهنده کافی فر و الهام اخلاقی مطلق  به‌عنوان ناظران مجمع و علیرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. علیرضا اسدپورکفاش مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۵۵۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
سازمان حسابرسی  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و  بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

شرکت سیمان آرتا اردبیل
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان آرتا اردبیل روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور ۸۸درصد از سهامداران درمحل فرمانیه برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،یحیی پاویز  به‌عنوان رئیس مجمع ،مهرداد افخمی و رضا اسماعیلی  به‌عنوان ناظران مجمع و عادل روحی  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
عادل روحی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۱,۴۱۲ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
موسسه وانیا نیک تدبیر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور ۶۲درصد از سهامداران درمحل خیابان ولیعصر برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،سید حسین سلیمی  به‌عنوان رئیس مجمع ، حسن رسولیان و حسن صباغیان بید گلی  به‌عنوان ناظران مجمع و عبدالمجید دهقان  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. عبدالمجید دهقان مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۵۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
موسسه بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز  روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ با حضور ۱۰۰درصد از سهامداران درمحل خیابان ستارخان برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،میر حمید نسل پاک  به‌عنوان رئیس مجمع ، غلامعلی موحدی اصل و حسن شاهوردی  به‌عنوان ناظران مجمع و حسین کرمی  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. حسین کرمی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
موسسه آرمان نوین رسیدگی  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با حضور ۷۲درصد از سهامداران درمحل هتل المپیک تهران برگزارشد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،سعید خدامرادی  به‌عنوان رئیس مجمع ، مریم زمانی فریز هندی و وحید رجبیان  به‌عنوان ناظران مجمع و علی حسین زاده گوهری  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.علی حسین زاده گوهری مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
در مراسم این مجمع ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
موسسه وانیا نیک تدبیر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سیاق نوین جهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

شرکت عمران و توسعه فارس
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت عمران و توسعه فارس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور ۴۲درصد از سهامداران در شهر شیراز برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،نادر طیبی  به‌عنوان رئیس مجمع ، مجید نستعین و حسن بانشی  به‌عنوان ناظران مجمع و مجتبی تکبند  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.
حمیدرضا آذری مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
موسسه دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کارای پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل و روزنامه ابرار اقتصادی ، خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند.بر اساس تصمیمات مجمع شرکت مصرف کارکنان استانداری فارس و ادارات تابعه شیراز، توسعه کشاورزی فارس، توسعه صنایع و صادرات فارس ، ساختمانی پارس توسعه سازان، مجتمع آموزشی و فرهنگی احسان شایسته، احمدرضا بابلی بهمئی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با حضور ۷۵ درصد از سهامداران درمحل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد. براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،مظاهر ربیعی  به‌عنوان رئیس مجمع ،ابوالقاسم محسنی و مهدی یوسفی  به‌عنوان ناظران مجمع و علی رضائی رودباری  به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. علی رضائی رودباری مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، ره نگار خاورمیانه پارس و پیوند تجارت آتیه ایرانیان به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

شرکت بانک پاسارگاد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک پاسارگاد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ با حضور ۷۸درصد از سهامداران درمحل خیابان میرداماد برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی،مجید قاسمی  به‌عنوان رئیس مجمع ، علی اکبر امین تفرشی و عباس کفافی  به‌عنوان ناظران مجمع و صدیقه نعیمیان به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. مجید قاسمی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
بر اساس تصمیمات مجمع کامران اختیار، علی اکبر امین تفرشی، مجید قاسمی، ذبیح اله خزائی، علی سلیمانی شایسته، محمدرضا ساروخانی و وحید باقری خیرآبادی به عنوان هیات مدیره جدید به مدت دوسال انتخاب شدند.

شرکت سامان گستر اصفهان
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سامان گستر اصفهان روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با حضور ۳۳درصد از سهامداران درمحل میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، جواد شعرباف  به‌عنوان رئیس مجمع ، محسن آیتی و مسیح پناهنده  به‌عنوان ناظران مجمع و علیرضا جهانگیری به‌عنوان منشی مجمع انتخاب شدند. محمدرضا امامی مدیرعامل این شرکت در ابتدای این مجمع به قرائت گزارش عملکرد شرکت پرداخت و به سوالات اکثر سهامداران پاسخ داد.
همچنین صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
در مراسم این مجمع ۲۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
موسسه کاربرد تحقیق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
بر اساس تصمیمات مجمع شهرداری اصفهان، سازمان میادین میوه و تره بار و مواد غذایی اصفهان، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان به عنوان هیات مدیره جدید برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب شدند.

کد خبر 428872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =