رويه جديد براي تاييد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بررسی اولیه سهام مبنای انتشار اوراق اجاره جمع بندی جدیدی انجام و روند آن را اعلام کرده است.

 به گزارش صدای بورس به نقل از بورس آنلاین، تاکنون روال به این شکل بوده که در خصوص اجاره دادن سهام به دلیل وجود ملاحظات فقهی، باید درخواست‌ها به صورت موردی بررسی می‌شد و مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه کمیته تخصصی فقهی در خصوص سهام مبنای انتشار اوراق اجاره نیز بر این موضوع تأکید داشت اما این کمیته به منظور ارزیابی اولیه سهام مبنای انتشار اوراق اجاره پس از جلسات  کارشناسی متعدد پیشنهاد داده است؛ از این پس تنها نکاتی معرفی شود که بر مبنای آن، ارزیابی اولیه توسط کارشناسان مربوط انجام شده  باشد و تنها سهامی جهت طرح در اختیار کمیته فقهی قرار گیرد که صلاحیت اولیه آن احراز شده باشد. بنابراین گزارش؛ ملاحظات نهایی شده به شرح ذیل است:

1- آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در زمان بررسی درخواست در کمیته فقهی، مبنای عمل قرار می‌گیرد.

2- محاسبات بر مبنای صورت‌های مالی شرکت اصلی و در مورد شرکت‌هایی که دارای صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشند، اطلاعات صورت‌های مالی تلفیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.

3- سهامی می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد که سایر دارایی‌های شرکت (غیر قابل اجاره) نسبت به دارایی‌های قابل اجاره آن (دارایی ثابت در ادبیات حسابداری) جنبه تبعی داشته باشد.

4- برای تعیین سهام مبنای انتشار اوراق اجاره، ابتدا مبلغ کل بدهی‌ها از کل دارایی ها کسر، سپس نسبت دارایی ثابت به این عدد محاسبه می‌گردد. در صورتی که این نسبت بیشتر از 60 درصد باشد، سهام می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

5- مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی یک سهم، نمی تواند از مبلغ دارایی‌های ثابت شرکت (مبنای انتشار) بیشتر باشد. در صورتی که در ازای بخشی از ارزش دارایی ثابت، بدهی وجود دارد (مبلغ دارایی ثابت از خالص دارایی ها بیشتر باشد) جهت رعایت انضباط مالی، در این صورت شرکت می‌تواند حداکثر به اندازه مبلغ ما به التفاوت دارایی‌ ثابت و بدهی‌ نسبت به انتشار اوراق اقدام نماید.

6- شرکت‌هایی که بخش عمده دارایی‌های آن‌ها (بیش از 60 درصد) مطابق صورت‌های مالی تلفیقی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها باشد، می‌توانند به تناسب سهم بانی در سهام شرکت، سهم در دارایی‌های ثابت شرکت‌های زیرمجموعه را محاسبه و به تناسب نسبت به تعیین مبلغ و ارائه درخواست بررسی به کمیته فقهی اقدام نمایند.

7- درصورتی که شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق اجاره سهام قرار می‌گیرد، قبلاً نسبت به انتشار اوراق اجاره بر روی دارایی‌های خود اقدام نموده باشد، آن بخش از دارایی ها از مجموع کل دارایی‌های ثابت خارج شده و محاسبات بر روی ارزش باقیمانده صورت می‌گیرد. این موضوع در حالت برعکس، یعنی در حالتی که ابتدا بر روی سهام شرکت، اوراق اجاره منتشر می‌شود و سپس شرکت به صورت مستقیم درخواست انتشار اوراق اجاره بر روی دارایی‌های ثابت دارد نیز اعمال خواهد شد.

8- با عنایت به لزوم حفظ دارایی‌های ثابت پشتوانه انتشار اوراق اجاره سهام، بانی باید دارای سهام کنترلی در شرکت مبنای اجاره سهام بوده و متعهد به حفظ دارایی‌های ثابت به میزان اوراق منتشره باشد. در غیر این صورت، بانی می‌تواند با اخذ موافقت سایر سهامداران نسبت به ارائه مصوبه هیئت مدیره شرکت مبنا، مبنی بر عدم فروش دارایی‌های ثابت به میزان اوراق منتشره تا زمان تسویه نهایی اقدام نماید.

کد خبر 401229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =