افزایش سرمایه "وتجارت" از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

بانک تجارت در گزارش شفاف سازی خود اعلام کرد که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود را دارد.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از بورس پرس، بانک تجارت با ضمن بیان علت افزایش ۵۰ درصدی قیمت سهام و عدم قبول مسئولیت پیش بینی ها ، آخرین وضعیت ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ها را اعلام کرد و آماده بازگشت به بورس شد.

بانک تجارت که به دلیل افزایش 50 درصدی قیمت سهام از دیروز با توقف نماد و مشمول برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  شده ، در مورد نوسان قیمت سهام و ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ توضیح داد و آماده بازگشت به تابلو بورس شد.

امیر مسعود رزازان معاون مدیرعامل این بانک 4.5 هزار تومانی اعلام کرد ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ،  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ و به ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﺭﺯﯼ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻔﻮﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎﺭﺕ باشد و بدیهی است  ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

کد خبر 395118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =