سازمان نمی‌تواند برای اداره ثبت تعیین تکلیف کند

رایزنی با مراجع مرتبط برای کوتاه شدن فرآیند اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی حق تقدم‌ها

مروارید اسلامی؛ هفته نامه اطلاعات بورس/ یکی از مشکلات رایج در فرآیند افزایش سرمایه شرکتهای حاضر در بازار سرمایه، طولانی شدن فرآیند انتشار اوراق و زمانبر بودن ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتهاست. این مساله موجب طولانی شدن دسترسی به وجوه حاصل از افزایش سرمایه شده و قفل شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه را به دنبال دارد و گاهی خریداران حق تقدمها باید به مدت نامعلومی منتظر بمانند تا حق تقدمهای استفادهنشده عرضه شود و حق تقدمها به سهم تبدیل شود. این مساله خواب پول خریداران حق تقدم را به دنبال دارد. آنها چگونه باید حقوق خود را پیگیری کنند؟ کدام مرجع مسئول رسیدگی به چنین مسالهای است؟ سازمان بورس بهعنوان قانونگذار و نهاد نظارتی در این میان چه نقشی دارد؟ هفتهنامه بورس این مساله را از سازمان بورس جویا شده است.

علی بیگزاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه افزایش سرمایه فرآیند مشخص قانونی دارد که در قانون تجارت مشخص شده است، در رابطه با موضوع حق تقدم گفت: درخصوص حق تقدم دو مرحله وجود دارد؛ نخست، آگهی پذیرهنویسی است که شرکتها براساس قانون تجارت آن را منتشر میکنند و در آن آگهی، سهامداران فعلی شرکت حق تقدم دارند و میتوانند در فرآیند پذیرهنویسی شرکت کنند. این موضوع در مراحل زمانی افزایش سرمایه مشخص شده است.

او ادامه داد: موضوع دیگر، اعلامیه پذیرهنویسی عمومی است که درواقع عرضه عمومی حق تقدمهای استفاده نشده در مرحله قبل است. ممکن است در روند انجام امور اعلامیه پذیرهنویسی عمومی، فاصله زمانی بیشتری نسبت به آگهی ایجاد شود زیرا شرکتها باید به مراجع دیگر به غیر از سازمان نیز مراجعه کنند. سعی شده است که امور مربوط به شرکتها در هنگام مراجعه به سازمان بورس در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود ولی مرحله دوم (اعلامیه پذیرهنویسی عمومی) نیاز به تایید مراجع دیگر غیر از سازمان نیز دارد. بنابراین در این مرحله فرآیند زمانبری از سوی سازمان بورس انجام نمیشود و مواردی چون تعداد حق تقدمهای استفاده نشده و صورت حساب بانکی که سهامداران پول را به آن واریز کردهاند، بررسی میشود.

بیگزاده با اشاره به اینکه طبق ماده 9 مراحل زمانی افزایش سرمایه درخصوص انتشار آگهی پذیرهنویسی حق تقدم، «شرکت موظف است آگهی پذیرهنویسی حق تقدم را پس از تایید سازمان بلافاصله در روزنامه یا روزنامههای کثیرالانتشار شرکت که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به چاپ برساند. زمان پذیرهنویسی حق تقدم، از تاریخ انتشار آگهی پذیرهنویسی حق تقدم در روزنامه آغاز میشود و مدت آن 60 روز خواهد بود. آگهی پذیرهنویسی حق تقدم چاپ شده باید در همان روز انتشار از طریق سامانه به اطلاع عموم برسد.» زمان پذیرهنویسی حق تقدم برای یک بار به مدت 30 روز قابل تمدید است.

او ادامه داد: شرکت براساس ماده 10 موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از اتمام مهلت پذیرهنویسی حق تقدم، گزارشی از پذیرهنویسی حق تقدمها و مدارک و مستندات مرتبط با آن ازجمله تایید بازرس قانونی مبنیبر مطالبات قابل تبدیل به حساب سرمایه و تاییدیه بانکی درخصوص واریز آورده نقدی و نیز طرح اعلامیه پذیرهنویسی جهت عرضه عمومی حق تقدمهای استفاده نشده را به سازمان ارائه کند. بنابراین همه موارد زمان دارد و شرکت 30 روز مهلت دارد که تعداد حق تقدمهای استفاده نشده را اعلام کند. براساس ماده 12، شرکت موظف است پس از تایید طرح اعلامیه پذیرهنویسی توسط سازمان بلافاصله مدارک و مستندات را به مرجع ثبت شرکتها ارائه کند و حداکثر پنج روز پس از تایید طرح اعلامیه پذیرهنویسی توسط مرجع ثبت شرکتها نسبت به انتشار اعلامیه پذیرهنویسی اقدام کند. همانطور که مشخص است، سازمان بورس برای همه این موارد مدت معین تعیین کرده است اما تعیین مدت زمان برای سایر مراجع تاییدکننده فرای وظیفه این سازمان است.

مدیر نظارت بر بازار اولیه با بیان اینکه سازمان بورس در رابطه با آنچه تحت کنترلش است، قواعد و مقررات را ایجاد کرده است، درخصوص راهکاری برای کسانی که حق تقدم برخی از شرکتها را خریدهاند و گرفتار طولانی شدن مدت زمان عرضه حق تقدمهای استفاده نشده شدهاند، اظهار داشت که امید است با استفاده از بسترهای الکترونیکی و رایزنی و هماهنگی با سایر مراجع، فرآیند اعلامیه پذیرهنویسی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

کد خبر 389719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =