حجم تامین مالی در بورس از۹ هزار میلیارد تومان گذشت

رئیس اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس گفت: از ابتدای امسال تاپایان مهر ماه حجم کل تامین مالی از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و یا اندوخته‌ها و سود انباشته و صرف سهام به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کیوان شیخی در توضیح بیشتر اظهارداشت: حجم تامین مالی صورت گرفته در بورس  از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه تنها از طریق افزایش سرمایه‌های محقق شده به رقم 9 هزار و 56 میلیارد و 37 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: از کل رقم مذکور مبلغ 6 هزار و 989 میلیارد و 570 میلیون و 500 هزار تومان از طریق افزایش سرمایه ازمحل مطالبات وآورده سهامداران بوده است. در عین حال مبلغ دو هزار و 66 میلیارد و 466 میلیون و 700 هزار تومان نیز از طریق افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها و سود انباشته و همچنین صرف سهام محقق شده است.

این مقام مسئول با اشاره به آمار 4 سال گذشته افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی گفت: حجم تامین مالی از طریق افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 در حالی به 18 هزار و 931 میلیارد و 145 میلیون تومان رسید که از این رقم مبلغ 10 هزار و 382 میلیارد و 160 میلیون و 900 هزار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و مبلغ 8 هزار و 548 میلیارد و 984 میلیون و یکصد هزار تومان از محل اندوخته‌ها و سود انباشته و یا صرف سهام تامین شده است.

وی تاکید کرد:حجم تامین مالی شرکت‌های بورسی در سال 1393 از 20 هزار و 763 میلیارد و 478 میلیون و 500 هزار تومان فراتر نرفت که این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ 10 هزار و 522 میلیارد و 817 میلیون و 200 هزار تومان و از محل اندوخته و سود انباشته و یا صرف سهام به مبلغ 10 هزار و 240 میلیارد و 661 میلیون 300 هزار تومان تامین مالی شده است.

شیخی به آمارتامین مالی شرکت‌های بورسی از طریق افزایش سرمایه در سال 1392 نیز اشاره کرد وافزود: در این دوره اما حجم افزایش سرمایه‌های محقق شده به 15 هزار و 886 میلیارد و 127 میلیون و 200 هزار تومان رسید که از این رقم مبلغ 7 هزار و 327 میلیارد و 612 میلیون و 300 هزار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و 8 هزار و 558 میلیارد و 514 میلیون و 900 هزار تومان از محل اندوخته‌ها و سود انباشته و همچنین صرف سهام تامین مالی شده است.

به گفته وی شرکت‌های بورسی در سال 91 نیز در این بازار از طریق افزایش سرمایه توانسته بودند مبلغ 5 هزار و 751 میلیارد و 709 میلیون و 700 هزار تومان به دست آورند که از رقم مبلغ 3 هزار و 197 میلیارد و 923 میلیون و 700 هزار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و مابقی از محل اندوخته‌ها و سود انباشته و یا صرف سهام محقق شده است.

شیخی افزود: در نهایت اینکه در سال 1390 مبلغ 7 هزار و 524 میلیارد و 178 میلیون و 900 هزار تومان از طریق بورس تهران به منظور افزایش سرمایه تامین مالی شد که از این رقم مبلغ 4 هزارو 148 میلیارد و 651 میلیون و 700 هزار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و همچنین مبلغ 3 هزار و 375 میلیارد و 527 میلیون 200 هزار تومان از محل اندوخته ها و سود انباشته و صرف سهام تامین شده است.

کد خبر 388400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =