فرصت‌ها و تهدیدهاي پیش روي بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار کشور با توجه به نوپا بودن آن و مسيري که براي متوازن شدن با سايز اقتصاد ايران و اندازه نظام بانکي در پيش دارد فرصتهاي مهميرا در خود جاي داده است.

بورس اوراق بهادار کشور با توجه به نوپا بودن آن و مسيري که براي متوازن شدن با سايز اقتصاد ايران و اندازه نظام بانکي در پيش دارد فرصتهاي مهميرا در خود جاي داده است. شركتهاي بزرگ بورسي به لحاظ ارزش بازار عمدتاً از صنايع نفت و پتروشيميو معدني و فلزي هستند که کشور ايران با توجه به ساختار اقتصاد خود و همچنين منابع عظيم نفت و گاز و بخش معدن در اين صنايع از مزيت رقابتي بالايي برخوردار است. سودآوري شركتهاي اين گروه از قابليت اتکاي بالايي برخوردار است، به نحوي که نوسانات قيمتهاي جهاني و شوكهاي مختلف سياسي و اقتصادي کمترين آسيب را بر وضعيت مالي اين گونه شركتها وارد ميکند.

از طرف دیگر عمده شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نظر چرخه عمر، در مرحله رشد و یا بلوغ قرار دارند و بنابراین میتوان نسبت به آینده آنها امیدوار بود. بسیاري از شركتها در حال حاضر طرحهاي توسعه و افزایش ظرفیت تولید را کلید زدهاند که با بهره برداري از آنها طبیعتاً باید شاهد افزایش حجم فروش و سودآوري باشیم و این موضوع عاملی است که دیر یا زود اثر خود را در قیمت سهام شرکت بجاي خواهد گذاشت.

در کنار عوامل بنیادین رشد بازار سرمایه باید به این نکته نیز توجه کنیم که تعداد سرمایهگذاران فعال در بورس نسبت به جمعیت کل کشور درصد بسیار پایینی است و میتوان انتظار داشت که با افزایش درصد فعالان بازار و بهویژه ورود سرمایههاي خارجی به بازار سرمایه موج جدیدي از تقاضا براي خرید سهام بوجود آید.

در کنار فرصتهاي پیش روي بازار، عوامل تهدید کننده بازار نیز باید مدیریت شود. هر اقدامیکه مزیتهاي بازار سرمایه را از بین ببرد و یا کمرنگ کند یک تهدید به شمار میآید. نقد شوندگی بالا، سهولت در خرید و فروش، شفافیت اطلاعاتی بالا، قابل اتکا بودن صورتهاي مالی، هزینه اندك معاملات و مالیات مربوطه از جمله مهمترین مزیتهاي بازار سرمایه به شمار میرود. لذا نهاد ناظر، دولتمردان و متولیان بازار سرمایه در تصمیمات و سیاستهاي خود همواره باید توجه داشته باشند که اقدامات آنها و مقرراتی که وضع میکنند موجب از بین رفتن مزیتهاي بازار سرمایه نگردد. بهویژه در خصوص موضوع نقدشوندگی که براي سهامداران بسیار حایز اهمیت است. بخاطر داریم که در سالهاي قبل بهدلیل توقف طولانی مدت برخی نمادها و یا انتقال نمادها از بازار اصلی به بازار پایه که موجب کاهش نقدشوندگی سهام گردید اعتماد سرمایهگذاران براي مدتی از بورس و سرمایهگذاري در بازار سرمایه سلب شد. موضوع ایجاد محدودیت در فروش حقوقیها که در مقاطعی در بازار حاکم شده بود نیز در زمره اقداماتی است که با کاهش مزیت بورس به یک تهدید تبدیل شد هر چند که این محدودیت خیلی زود حذف شد.

به هر حال بازار سرمایه و فعالان آن نسبت به تصمیمات متولیان و حتی نسبت به کوچکترین اخبار مرتبط با حوزه فعالیت شركتها و صنایع از خود حساسیت نشان میدهد و جهت توسعه پایدار نیاز به محیطی امن و به دور از التهاب و تنش دارد.

کد خبر 388259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =