• میلیون‌ها میلیونر

    تعداد ثروتمندان در دو دهه گذشته افزایش یافت

    میلیون‌ها میلیونر

    قبل از شروع داستان برگزیت، بوریس جانسون نخست وزیر، در گفت‌وگویی که به عنوان شهردار لندن در سال 2014 با رسانه‌ها داشت، با افتخار گفته بود: « ما در لندن 72 میلیاردر داریم که بیشتر از نیویورک است. لندن برای میلیاردرها حکم جنگل‌های سوماترا برای اورانگوتان‌ها را دارد.»